BibleBasics – Seks en Liefde

Vandaag de eerste Bijbelse bouwsteen voor een visie op seks: de liefde. Het lijkt zo logisch en platgetreden, dat we haast vergeten wat hiermee bedoeld wordt. Ik daag je uit! Hoe liefdevol ben jij als het gaat om seksualiteit?

Alles wat u doet, moet u met liefde doen – 1 Korinthiërs 16: 14

In de blog over de kracht van oxytocine heb ik al verteld over hoe moeilijk het is om technisch gesproken niet verbonden te raken met degene met wie je zoent of knuffelt. Biologisch gezien is het niet mogelijk. De Bijbel is er ook heel duidelijk over. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. Ja, dus ook seks. Alles. Geen Friends with Benefits dus (= wel de lusten, maar niet de lasten; dus wel seks, geen liefde en verplichtingen).

Wat dan wel?

Lees met me mee in 1 Corinthe 13: 4-7 (NBV).

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 

Als we liefdevol willen omgaan met seksualiteit moeten jij en je lief het je aantrekken wat hier staat. Ik zal wat dingen noemen die mij opvallen.

Ik vind het altijd bijzonder dat dit stukje begint met geduld. Dat is namelijk niet per se mijn eerste associatie bij de liefde. Als ik het zou moeten definiëren, zou ik misschien zeggen: de liefde is hartstochtelijk. En dat is ze ook geloof ik, Hooglied komt echt ook aan de orde in de BibleBasics :). Maar hier zegt Paulus als eerste: de liefde is geduldig.

Liefde is niet grof en niet zelfzuchtig. Als we liefdevol omgaan met seks kan het dus niet grof en zelfzuchtig zijn. Niet alleen voor je eigen plezier. Niet op een manier dat jij of een ander er schade van ondervindt.

De liefde vindt vreugde in de waarheid. Dat betekent dat het belangrijk is om eerlijk te zijn over seks. Oprecht. Oprecht in wat we willen en oprecht in wat we niet willen. Dat betekent ook dat we de ander niet naar de mond moeten praten.

Wat valt jou op in het stuk van 1 Corinthe 13 en wat denk jij dat het zegt?

Deze blog werd geschreven door Daniëlle.