Biddag: afhankelijk en verantwoordelijk

Vandaag is het Biddag. Je weet vast wel waar ik het over heb. Of toch niet? Ik betrap mezelf er bijna elk jaar weer op dat ik me afvraag: ohja, en waar was dit ook alweer goed voor?

Gewas en arbeid

Officieel heet het de Biddag voor Gewas en Arbeid, een jaarlijkse dag van gebed die standaard valt op de tweede woensdag van maart. Van oorsprong bad men op deze dag voor de oogst en voor al het werk dat daarvoor gedaan moest worden. Vroegaaahh, toen had het mislukken van een oogst misschien nog wel veel meer impact op de bevolking dan dat nu het geval is. Ik moet in ieder geval eerlijk bekennen dat ik me hier nooit zo druk om maak. ‘Valt de oogst tegen door bijvoorbeeld het weer? Ah, er wordt wel iets geregeld met het buitenland, we hebben toch wel te eten.’ Toen ik jonger was woonde ik in een vrij klein dorpje waar nog aardig wat boeren woonden. Dan hoorde ik het wel vaker: dit weer, dat is slecht voor de maïs; het moet nu wel gaan regenen, anders groeit het gewas niet! Of zoiets. Maar over het algemeen kan ik denk ik wel zeggen dat we minder bezig zijn met de oogsten en vooral: dat we daarin toch wel afhankelijk zijn.

Afhankelijkheid

Ja, dat is een woord met lading. Misschien gaan jouw nekharen ook al recht overeind staan. Afhankelijk?! Echt niet, ik niet! En dan stel ik me zo voor dat God van boven naar ons mensjes op aarde kijkt en Zijn hoofd schudt: ‘Mijn schepsels, jullie hebben geen idee hoezeer Ik voor jullie zorg!’ Hoeveel we ook denken zelf te kunnen, zelf te maken, zelf te regelen en te beslissen, het maakt me absoluut klein als ik besef dat God alles in Zijn hand houdt. Afhankelijk heeft denk ik een negatieve smaak gekregen. Toch wil ik er wel voorzichtig in zijn om afhankelijk zijn daarom weg te strepen. Niet alle afhankelijkheid is negatief of hoeft dat te zijn. Ik ben een mens en heb mensen om mij heen nodig om me goed te blijven voelen en goed te functioneren. In zekere zin ben ik afhankelijk van menselijk contact om mij goed te voelen. Is dat negatief? Nee, volgens mij is dat gewoon hoe we zijn geschapen, is dat human.

En hoe zit dat met God?

Ja, als mens ben je afhankelijk van God. Dat kan ontzettend fijn en bemoedigend zijn: een houvast, God has your back. Je kunt altijd op Hem terugvallen en Hem vertrouwen. Het kan je ook frustreren: waarom antwoordt Hij dan niet als je roept, als je een uitweg of een oplossing nodig hebt? Misschien voel je het ook helemaal niet zo, dat je afhankelijk bent van God. En dat is denk ik precies waar het om gaat. God heeft je niet als hulpeloos mensje geschapen om altijd met hangende pootjes te moeten opbiechten dat je helemaal niks zelf kunt. God heeft je geschapen als mens met kracht en verantwoordelijkheid. Met het vermogen om plannen te maken, dingen te bereiken en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je de slagingskans van de oogst zo groot mogelijk maakt. Ja, je bent afhankelijk, maar: je bent ook verantwoordelijk.

Waar kun je voor bidden?

Zelf bid ik op deze biddag (in de kerk) voor het welvaren van ons land: het koninklijk huis, de regering, de oogst en de boeren die daar hun best voor doen, etc. Ik bid voor de mensheid, voor focus op God en onderlinge liefde en verdraagzaamheid. Ik bid voor mijn familie en vrienden, voor onderlinge relaties. En ik bid voor mijn eigen leven. Ik bid dat ik de verantwoordelijkheid die God mij als mens heeft gegeven goed zal dragen, dat ik zorg draag voor mijn eigen welzijn en dat van de mensen om mij heen. En in dat alles wil ik belijden: Vader, ik heb Uw hulp hierin nodig. Ik draag de verantwoordelijkheid, maar ik moet het toch van U hebben. Geef mij wat ik nodig heb. Ik vertrouw op U.

Wil je een extra steuntje? Dan heb ik hier een kort gebed voor je wat je zou kunnen bidden.

‘Vader, dank U wel dat ik bij U mag komen. Dank U dat U mij hebt geschapen en mijn leven hebt gewild. Heer, ik wil vandaag belijden dat ik van U afhankelijk ben. Ik heb U nodig om de dingen te doen die van me verwacht worden. U geeft me verantwoordelijkheid; help me om die te dragen en steeds aan U te vragen wat ik daarin van U nodig heb. Ik wil op U vertrouwen, ook als ik dat soms moeilijk vind of dingen niet begrijp. Wilt U me daarin helpen. U bent een trouwe Vader, ik prijs Uw naam. Amen.’

Waar bid jij voor vandaag?

Beeld: Nienke van Denderen voor Belle