Boekrecensie Francine Rivers – Ontsluierd. Het verhaal van Tamar

Het verhaal van Tamar uit de Bijbel kende ik, maar begrijpen deed ik het niet helemaal. Misschien kwam het meeste onbegrip wel door het cultuurverschil van toen en nu. Ze hadden aparte gebruiken, zoals het uithuwelijken van dochters, het leviraatshuwelijk, vreselijke doodstraffen. Ook de plaats van een vrouw in een familie was heel anders. Voor vrouwen was kinderen krijgen een must om te overleven, omdat een vrouw in die tijd anders weinig tot geen status had. Ook was de vrouw erg afhankelijk van haar man of schoonvader. Genoeg dingen die in deze tijd haast niet begrepen zouden worden.

In de Bijbel wordt het verhaal van Tamar in één hoofdstuk van dertig verzen beschreven. Dit zorgt ervoor dat er makkelijk over het verhaal heen gelezen kan worden. Dit, terwijl er heel wat jaren verstreken en er voor Tamar grote veranderingen plaatsvonden!

Een stuk uit Ontsluierd

Tamar wachtte terwijl haar lot werd bezegeld. Toen haar moeder in de deuropening verscheen, wist ze dat er een beslissing was genomen over haar toekomst. ‘Kom, Tamar. Juda heeft geschenken voor je meegebracht.’ Verdoofd stond ze op. Het was tijd om feest te vieren, niet om te huilen. Haar vader hoefde niet langer bang te zijn. ‘Ha, dochter van me.’ Haar vader lachte breeduit. Hij had blijkbaar een hoge bruidsprijs voor haar gekregen, want hij had haar nog nooit met zoveel liefde omarmd. Hij kuste haar zelfs op de wang! Ze hief haar kin omhoog en keek hem aan, want ze wilde hem laten zien wat hij haar had aangedaan door haar aan een man Er te geven. Misschien voelde hij zich wel beschaamd, omdat hij haar had gebruikt om zichzelf te beschermen. Maar dat was niet het geval. ‘Begroet je schoonvader.’ Berustend in haar lot knielde Tamar voor Juda neer. De Hebreeër legde zijn hand om haar hoofd, zegende haar en vroeg haar om op te staan. Terwijl ze dat deed, nam hij gouden oorringen en armbanden uit een buidel die om zijn middel hing en gaf die aan haar. Haar vaders ogen begonnen te glimmen, terwijl de moed haar in de schoenen zonk. ‘Zorg ervoor dat je morgenochtend klaar bent voor vertrek,’ zei Juda tegen haar. Ze schrok en zei zonder erbij na te denken. ‘Morgenochtend?’

Korte samenvatting

Tamar wordt als jong tienermeisje uitgehuwelijkt aan Er, die bekend staat om zijn slechtheid. Dit om de vrede te bewaren tussen twee naastgelegen families. Ze wordt alles behalve vriendelijk ontvangen in haar nieuwe huis. Haar schoonmoeder ziet haar niet staan en de geruchten over haar man blijken meer dan waar te zijn. Het huis is gevuld met zonde en rebellie en haar schoonvader lijkt gebukt te gaan onder een zware last waar hij niet over wil praten. Tamar wordt steeds meer als uitschot en lastpost gezien en doet alle moeite om staande te blijven in het gezin dat geïnfiltreerd is met leugen en bedrog. Tijdens dit alles blijft Tamar zoeken naar de gerechtigheid en een machtige God die de beeldjes van haar schoonmoeder overstijgt.

Mijn mening

De schrijfster van dit boek Francine Rivers, heeft een serie (Lineage of grace) van vijf boeken geschreven waarin ze het verhaal van moedige vrouwen uit de Bijbel beschrijft:

1 – Ontsluierd (Het verhaal van Tamar)

2 – Onbeschaamd (Het verhaal van Rachab)

3 – Ongeschokt (Het verhaal van Ruth)

4 – Onuitgesproken (Het verhaal van Batseba)

5 – Onbevreesd (Het verhaal van Maria)

Ze gebruikt de Bijbel als grootste bron, maar geeft je tegelijkertijd meer context in het verhaal, zodat je meer begrip kunt krijgen voor de daden van de vrouwen. Na het lezen van het boek Ontsluierd, kreeg ik zoveel meer respect voor Tamar en meer inzicht in het verhaal van Juda, de schoonvader van Tamar. Tamars zoektocht naar de ware God van haar schoonvader en haar blijvende hoop op gerechtigheid vind ik bewonderenswaardig.

Eén ding is zeker, ik kijk vanuit een heel nieuw perspectief naar het Bijbelverhaal en kijk ernaar uit om een ander boek van Francine Rivers te lezen dat mijn blik op een ander Bijbelverhaal hopelijk opnieuw zal verruimen.