Charlie Charlie Challenge

Afgelopen dagen is er op social media veel verschenen over het oproepen van de geest Charlie Charlie en we ontvingen van jullie ook vragen hierover. Reden voor ons om er een blogje aan te wijden!

Wat is de Charlie Charlie Challenge?

De challenge is over komen waaien uit Amerika en is geïnspireerd op Ouijabord. Een bord dat al honderden jaren geleden door waarzeggers werd gebruikt. Het idee is dat je op een papier vier vakken maakt door twee potloden als een kruis over elkaar te leggen. Op het papier staan zowel links als rechts de woorden ‘ja’ en ‘nee’. Vervolgens stel je vragen aan de geest Charlie, die volgens de verhalen een Mexicaanse geest zou zijn. Als het contact maken ‘lukt’, gaat het potlood draaien richting ja of nee en is dat het antwoord. Hiervan is tot nu toe geen bewijs. We horen van jullie dat dit spel gespeeld wordt op school en dat er lampen gaan flikkeren en deuren op slot gaan. Dit zijn met name verhalen die jullie weer van anderen horen. Er zijn wel filmpjes op YouTube te vinden waarin jongeren dit doen en waarin je ook het potlood ziet bewegen. Maar de vraag is dan of er niet geblazen of op een andere manier gemanipuleerd wordt.

Hiermee zeggen wij niet dat het niet bestaat. Wij geloven in God en in de Bijbel en in de Bijbel wordt gesproken over een andere wereld. Een geestenwereld. Wij als Huis van Belle vinden het heel belangrijk dat je je eigen mening vormt en helpen je daarbij. In dit geval willen we je onze mening geven: begin er niet aan of stop ermee. Waarom? Van de andere geestenwereld is bekend dat ze op je reageren als jij je daarvoor openstelt. Je hoeft in principe niet bang te zijn voor geesten of demonen als jij je niet openstelt. Je wordt niet zomaar aangevallen en in Jezus’ naam en bescherming mag je je veilig weten. Maar door mee te doen aan dit soort spelletjes, kun je de poort openzetten naar die andere wereld. Willen we je hiermee bang maken? Helemaal niet. God heeft macht over hemel en aarde, en ook over de andere wereld. De invloed van deze geesten kan verbroken worden.

We hebben een aantal vragen gesteld aan Robert Doornenbal, docent Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en gespecialiseerd in occultisme (dat is een verzamelnaam waar dingen zoals dit onder vallen), je leest hieronder zijn antwoorden:

Bestaan geesten als Carlie echt?

Ja, geesten bestaan. Dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk. Tegelijk klinkt er de waarschuwing: laat je niet in met geesten, maar richt jezelf op God. Hij is ook een (G)geest, maar wel van een heel andere orde. Hij is de Schepper van de hele werkelijkheid, zowel materieel als geestelijk. En Hij is licht en waarheid, terwijl de geestenwereld vol zit met duisternis en leugens.

Kunnen wij ze echt oproepen?

Het is mogelijk om contact te maken met de geestenwereld, dat klopt. Je kunt bijvoorbeeld een geest vragen om een boodschap door te geven. Dat gebeurt bij het zogeheten ‘glaasje draaien’, en ook bij een ouija bord. Dat heeft niet altijd effect, maar vaak genoeg wel. Hiermee wil ik niet zeggen dat dit bij de Charlie Charlie Challenge ook het geval is; daarvoor weet ik er te weinig vanaf. Maar het zou kunnen dat sommige jongeren hierdoor echt contact maken met een geest.

Waarom zou je dat doen?

Het is spannend, en het lijkt geen kwaad te kunnen verder. Er zijn genoeg jongeren die zeggen: ik geloof niet in geesten, maar ik doe wel gewoon mee met dit ‘spelletje’. Wat ook kan meespelen, is een behoefte aan kennis of macht. Dus dat je iets wilt weten wat je niet op een andere manier te weten kan komen. (In de Bijbel heet dat ‘waarzeggerij’.) Of dat je wilt iets bewerken in de realiteit, macht uitoefenen. (De Bijbel noemt dat ‘toverij’.)

En waarom kun je het beter niet doen?

Om twee redenen. (1) Je weet niet wat je ‘binnenhaalt’. Er bestaan kwaadaardige geesten die sterker zijn dan wij mensen. In het begin kan het onschuldig lijken, maar een geest kan iemand in zijn macht krijgen. (2) God heeft het verboden, en dat heeft Hij gedaan om ons te beschermen. Deze reden moet eigenlijk afdoende zijn!

Er wordt gezegd dat je hiermee de poort naar demonen opent. Hoe kan dat, wat gebeurt er dan?

Demonen zijn kwaardaardige geestelijke machten. Normaal gesproken kunnen die niet zomaar invloed op je uitoefenen. Maar als je ze zelf uitnodigt (of oproept), dan wel. Dan geef je ze toestemming om iets te doen – dat wordt bedoeld met ‘de poort openen’. Wat er dan vaak gebeurt – vroeg of laat – is dat geesten je angst aanjagen. Jongeren krijgen ineens nachtmerries, dwanggedachten, negatieve gedachten en gevoelens, etc. In zo’n geval is het goed de actie van het oproepen van geesten naar God toe te belijden als zonde. Daarna kan de invloed van de geesten in de Naam van Jezus worden beëindigd. Dat is het goede nieuws!

Wordt er bij jou op school of in de buurt meegedaan met de Charlie Charlie Challenge? Wat vind jij ervan?