De gelijkenis van de drol, part two.

Lees hier mijn vorige blog over (negatieve) input in je leven. Graag kijk ik samen met jullie naar de Bijbel. De Bijbel schrijft namelijk vaak over mensen die een mooie weerspiegeling zijn van problemen of gevoelens die wij zelf ook kennen. Dit is niet voor niets opgeschreven, het staat er zodat wij hier weer van mogen leren.

David

Neem bijvoorbeeld David, ook hij had te maken met negatieve input in zijn leven. Zijn eigen volk kreeg hij tegen zich. Er staat dat hij zich in het nauw gedreven voelde. Dat klinkt erg beangstigend. Sterker nog, zijn onderdanen wilden David van het leven beroven. Dit was iets dat hem overkwam; geen input waar hij zelf voor had gekozen. Op dat moment koos David ervoor om deze input aan God over te dragen. Hij wilde de last niet alleen dragen, omdat hij dit simpelweg niet kon. Het zou hem zijn leven kosten. Lees het volgende stukje maar mee: “En David geraakte zeer in het nauw, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen, want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. Maar David sterkte zich in de Here, zijn God.” – 1 Samuël 30:6.  Ik denk dat dit één van de meest waardevolle lessen was in zijn leven. Op dit levensbedreigende moment wist hij: Ik kan het niet alleen, en ik doe het ook niet alleen. Mijn kracht haal ik uit God.

Jouw input

De vorige keer hebben we het gehad over de input die jij tot je neemt. De dingen waar je je gedachten mee vult, waar je hart vol van is. Soms is het lastig om positief te blijven, wanneer de wereld om je heen vaak negatief reageert. Dan kan het waardevol zijn om na te denken over dingen die een positieve invloed hebben op jouw leven. Oftewel: input die jou sterkt, net zoals David zich in de Heer sterkte. Hierbij kan het aan om een samenkomst die je bijwoont, het lezen van je bijbel (en er op deze manier achter komen dat niemand perfect is), maar je kan de input ook halen uit de gesprekken die je voert met God in gebed.

Het is goed om te beseffen dat wanneer je jouw input niet haalt bij God, deze wel ergens anders vandaan komt. Als je het ene laat liggen, wordt je hart wel gevuld met iets anders. Vandaag de dag hebben we zoveel te maken met prikkels van buitenaf (hallo social media), dan als we ons niet vullen met woorden van God, we vanzelf wel met andere dingen gevuld worden. Zoals de perfecte modellen op Instagram, volmaakte levens op Facebook, heftige beelden van films, het (vaak) verdrietige nieuws op het journaal en ga zo maar door.

Aandacht

In de Bijbel staat de volgende tekst: “‘Ten slotte, broeders en zusters (lees: lieve meiden), schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient’.” – Filippenzen 4:8. Paulus spoort ons hier aan om aandacht te schenken aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Waarom zou hij dit doen? Denk eens aan de volgende spreuk: “Alles wat je aandacht geeft, groeit.” En zo is het. Op het moment dat jij aandacht geeft aan het negatieve, en jezelf hiermee als het ware ‘voedt’, dan wordt het negatieve alleen maar groter en groter. Maar, voed jij je met alles wat lieflijk is, en eervol, dan is de kans groot dat wat er uit je komt (je output) ook lieflijk en eervol zal zijn! Eigenlijk is het heel simpel. Het is alleen (af en toe) moeilijk om te doen. Gelukkig sta je er niet alleen voor: je mag je sterken in jouw God.

Jezus als input

Weet je wat nu zo mooi is? Paulus zegt dat we ons moeten richten op alles wat deugdzaam is en lof verdient. Wie kennen we Die precies aan deze omschrijving voldoet? Juist: Jezus! Het is een beschrijving van de Heere Jezus zelf. De Bijbel vertelt ons dat wanneer we onze blik gericht houden op Hem, dit de input mag zijn die je nodig hebt om je hart gezond en levend te houden. We worden aangemoedigd om onze aandacht aan Hem te schenken. Als de input, het voedsel voor jouw hart, bestaat uit Jezus en Zijn kracht, dan wordt je hart vanzelf wijs. Hij is namelijk Wijsheid. En wanneer je een wijs hart hebt, spreek je automatisch verstandige woorden uit. Aan die output kun je zien hoe de gesteldheid van je hart is.

Mag Hij hierover waken? Richt je aandacht op Jezus, laat Hem de focus van je bestaan zijn. En geloof mij, al het andere zal je gegeven worden. Vergeet hierbij niet dat je het niet vanuit eigen kracht hoeft te doen. David sterkte zich in zijn Heer. Ditzelfde is ook voor ons weggelegd. We mogen de wapenuitrusting aantrekken en weten dat de Overwinnaar aan onze kant staat! Ook als we moeite hebben met focussen en onze aandacht te sturen naar het juiste. Het eervolle, het lieflijke, het deugdzame.

Een heel fijne zondag toegewenst!