De Heilige Geest als fysiotherapeut | deel 1

Laatst hoorde ik een prachtige preek, die me aan het denken zette. De spreker vertelde over de metafoor van de fysiotherapeut. Hij vergeleek de Heilige Geest, uiteraard met eerbied en respect, met een fysiotherapeut die vijf fasen met Zijn patiënten doorloopt om tot volledige bewegingsvrijheid te komen, tot volledig herstel van het lichaam. De Heilige Geest heeft onder andere als doel om ons te helpen om te leven in volledige vrijheid. Dan heb ik het niet over vrijheid in de wereldse zin, zo van: alles kan en alles mag. Nee, dan heb ik het over Bijbelse vrijheid: vrijheid om te worden wie je werkelijk bent, vrijheid voelen om over God te spreken, om de dingen van de hemel hier op aarde te brengen, vrijheid in je denken, vrijheid van gebreken, geen gebondenheid, geen gevangenschap, innerlijke vrede, innerlijke rust. Dìe vrijheid is, naar mijn mening, de ultieme vrijheid.

Vijf fasen

Laten we samen de vijf fasen van ultieme bewegingsvrijheid bekijken en deze vertalen van lichamelijke (spier)pijn naar geestelijke (spier)pijn. Hieronder zal ik ze kort benoemen, en zullen we de eerste twee fases uitgebreid behandelen. In de volgende twee blogs behandelen we de overige fases.

1:                       Erkennen dat je een probleem hebt en de moed hebben om hulp te zoeken.
2:                       Op zoek gaan naar de oorzaak van je probleem / je pijn.
3:                       De oorzaak van jouw pijn gaan aanpakken door deze te laten behandelen.
4:                       Dagelijks de oefeningen uitvoeren die de fysiotherapeut je meegeeft.
5:                       Nog een keertje terugkomen om het verloop van de behandeling te evalueren en te monitoren
hoe je er nu voorstaat / waar je nog aan moet werken, of dat je genezen bent.

Fase 1

Erkennen dat je een probleem hebt. Erkennen dat je ‘vast zit’. Bij de fysiotherapeut is dat letterlijk, maar ook geestelijk kunnen we vast zitten in iets. Bijvoorbeeld vast zitten in negatief denken of vast zitten in een ideaal beeld nastreven. Je kunt ook vastzitten in wat anderen wellicht van je zullen denken, vastzitten in een verslaving, vastzitten in het streven naar perfectie of vastzitten in presteren. Zo kan ik nog heel wat voorbeelden opnoemen! Misschien popt er nu wel eentje in je hoofd op. Vaak is dat de Heilige Geest die jou wat duidelijk wilt maken. Tijdens deze fase, waarin je erkent dat je vastzit, is het ook heel belangrijk dat je de moed hebt om hulp te zoeken. Dit doe je in het dagelijks leven bijvoorbeeld door naar de fysiotherapeut te gaan. In het geestelijk leven doe je dit door in gesprek te gaan met de Heilige Geest. Spreek Hem maar persoonlijk aan, en vertel Hem wat je dwarszit. Wat niet lukt. Wat je denkt, of wat je voelt.

Fase 2

Als je eenmaal bij de fysiotherapeut bent aangekomen, dan ga je samen op zoek naar de oorzaak van het probleem. Vaak is de pijn die je voelt slechts een symptoom van de werkelijke oorzaak. Waar komt je pijn vandaan? Pas als je die hebt gevonden, kan de behandeling gestart worden. Zo is het ook met de Heilige Geest. Samen met jou wil Hij gaan kijken naar de oorzaak van je pijn. Dit is best een moeilijk proces. Het betekent dat er vragen gesteld gaan worden: “Waar komen jouw motieven vandaan? Waarom moet alles perfect? Hoe komt het dat je niet los kan komen van je ideaalbeeld, van je verslaving, van je negatieve denken? Waar vind het zijn oorsprong in?” Dit is spannend, want je moet gaan graven in je binnenste. Je moet een reis door je hart gaan maken (David de Vos heeft trouwens ook veel over dit thema gesproken, en er een gelijknamig boekje over geschreven).

Volgende keer duiken we echt de diepte in. Stay tuned for more!

Photo by ferdinand feng on Unsplash