De Heilige Geest als fysiotherapeut | deel 2

Laatst hoorde ik een prachtige preek, die me aan het denken zette. De spreker vertelde over de metafoor van de fysiotherapeut. Lees hier de vorige blog terug voor de eerste twee fasen. Hieronder zie je een overzichtje van alle fasen. Daarna gaan we verder met een uitgebreidere uitleg van fase drie en vier.

Overzicht fasen

1:                        Erkennen dat je een probleem hebt en de moed hebben om hulp te zoeken.

2:                        Op zoek gaan naar de oorzaak van je probleem / je pijn.

3:                        De oorzaak van jouw pijn gaan aanpakken door deze te laten behandelen.

4:                        Dagelijks de oefeningen uitvoeren die de fysiotherapeut je meegeeft.

5:                        Nog een keertje terugkomen om het verloop van de behandeling te evalueren en te monitoren hoe je er nu voorstaat / waar je nog aan moet werken, of dat je genezen bent.

Fase 3

Wanneer je de oorzaak van jouw pijn kent, dan moet je die ook gaan aanpakken. Nu begint pas écht de pijnlijke, maar helende behandeling. Je moet nu namelijk nóg dieper gaan graven, nog meer lagen gevoel van je binnenste pellen (eigenlijk is dat reflecteren). Een behandeling bij de fysiotherapeut doet vaak pijn. Er wordt getrokken aan je spieren, ze worden gekneed en gemasseerd en dit is lang niet altijd ontspannen. Maar, het is wel de weg waardoor je lichaam weer vrij komt van de spanning, de druk die erop staat. Zo is het ook met ons binnenste.

Reflecteren

Reflecteren (pellen) kun je als volgt doen: stel, je weet dat je moet werken aan je neiging tot perfectie. Dat is dan één, laten we zeggen: de oorzaak van het probleem/de pijn. Je kunt jezelf dan de vraag stellen: “Waarom heb ik de neiging om perfect te zijn?” Misschien komt hier als antwoord uit dat je vroeger vaak gepest werd door je klasgenootjes, dat er tegen je gezegd werd dat je ‘niets kon’ of ‘lelijk’ was. Dan kun je nóg weer een laagje dieper gaan door jezelf de vraag te stellen: “Wat deed het met me dat mijn klasgenootjes dat tegen me zeiden, welk gevoel riep dit op?”.

Misschien was dat wel boosheid, schaamte of verdriet. Wellicht herken je die gevoelens wel in je dagelijks leven, komen die gevoelens weleens terug tijdens de meest ongepaste momenten of onverwachte gebeurtenissen. Hoe meer laagjes je van je binnenste afpelt, hoe meer je tot de kern komt. Misschien is dat in dit geval wel: de angst om nooit goed genoeg te zijn, wat je ook doet. De behandeling maakt dat de oorzaak nóg duidelijker is geworden.

Afstemmen op God

De spreker noemde dit: dagelijks afstemmen op God. Dagelijks in gesprek zijn en je door Hem laten ondervragen: “Wat zijn je motieven? Waarom vind je dit?”. Je kunt je denken laten vernieuwen door dagelijks af te stemmen op God, op wat Hij over je zegt, door te ontdekken wie God is en wat Hij zegt over jouw identiteit.

Door de behandeling kun je er wat aan doen, namelijk door deze gedachte bij de Heilige Geest te brengen om te zien wat Hij er van zegt. In het Woord staan veel beloftes en uitspraken over ons. Er staat ook dat de Heilige Geest ons denken wil vernieuwen en wil vormen naar de waarheid. De waarheid is bijvoorbeeld dat je áltijd goed genoeg bent voor jouw Vader. Dat Hij zó zielsveel van je houdt dat Hij Zijn Zoon gestuurd heeft, om te sterven voor jouw zonden. Op die manier ben je altijd goed genoeg voor Hem, want wanneer Hij naar ons kijkt, dan ziet Hij Zijn Zoon (Jezus woont immers in ons). Hoe meer je over deze waarheden gaat nadenken, hoe meer de vernieuwde manier van denken zich in jouw hoofd gaat nestelen. En dan komen we aan bij fase vier.

Fase 4

Wanneer de spieren weer lekker los zijn gekomen, geeft de fysiotherapeut je oefeningen om thuis dagelijks mee te oefenen. Deze oefeningen zijn bedoeld om je sterker te maken. De Heilige Geest geeft ons ook dagelijks oefeningen mee. De volgende oefeningen herken ik in mijn eigen leven. Ik hoop dat ze je helpen om deze fase praktisch te maken.

  1. Gedurende de hele dag komen er dingen op me af. De opdracht die ik vaak krijg, is om tijdens de dag samen met God te wandelen. Dit is bij mij vaak continu in gesprek zijn in mijn gedachtes. Ik moet mijzelf er echt dagelijks op trainen om me bewust te zijn van Gods aanwezigheid. Als ik dit ben, heb ik vaak een veel prettigere dag. Ik sta er namelijk niet alleen voor. Zegt iemand iets lelijks tegen me, dan breng ik het gelijk bij God (“Au, dat doet pijn, God. Help me hier goed op te reageren, alstublieft?”). Voel ik me overweldigd door klusjes of taken, dan vertel ik het God (“Heer, ik heb het gevoel niet meer te kunnen. Ik heb geen overzicht meer. Help me het samen te doen, of help me los te laten, alstublieft.”). Ben ik down? Ik zeg het tegen God (“Heer, ik ben ontzettend down. Leer me vreugdevol te zijn en U te danken in alles.”).
  2. Door te lezen in de Bijbel, leer ik meer over het karakter van God. Dit helpt me om een beter beeld te krijgen van God. Soms merk ik dat mijn godsbeeld flink bijgeschaafd moet worden. Onlangs was dit nog het geval. Ik durfde God niet te vertrouwen. Toen ik ging reflecteren, ging graven in mijzelf, kwam ik erachter dat dit kwam omdat ik het idee had dat God alleen dingen op mijn pad brengt om ‘mij eens een lesje te leren’. Terwijl dit niet strookt met de God vanuit de Bijbel. Uiteraard leert Hij zijn kinderen weleens een les, maar dit doet Hij enkel en alleen vanuit liefde. Voor ons welzijn. Zodat wij sterker worden en op een steviger fundament komen te zijn. Niet zodat we overspannen raken en burn-out zijn door de vele lessen die ons overvragen. Zo is God niet. Het Woord helpt me dus om leugens in mijzelf te ontdekken en deze te tackelen, zodat ze geen macht meer over mij hebben.

De spreker gaf woorden aan Wie God is en dat helpt mij om anders naar Hem te kijken wanneer ik zelf beperkt ben in mijn zicht. Zijn woorden waren als volgt:

“God is een goede Vader, die mij wil helpen floreren. Die er voor mij wil zijn, die me niet onder druk wil zetten, maar me juist wil aanmoedigen om het beste uit mijzelf te halen. Hij houdt van me, en geniet van me zoals ik ben. Óók als ik dingen niet doe, of niet perfect doe, is Hij een goede Vader die van me houdt.”

Mooi, hè? De spreker zei ook dat het belangrijk voor hem was om vernieuwd te worden in het denken over zichzelf, de druk die hij op zichzelf legde. Daarnaast had hij het nodig om vernieuwt te worden in hoe anderen naar hem keken. Hij moest loskomen van hoe andere mensen over hem dachten (of hoe hij dacht dat anderen over hem zouden denken). Misschien herken je dit wel. Ik wel, om eerlijk te zijn. Het vernieuwen van je denken als het gaat om je godsbeeld, je zelfbeeld of je image, kan alleen als je de Heilige Geest hierbij uitnodigt.

  1. Door meer te bidden en te praten met God (soms is dat Jezus die met me mee wandelt als mijn Vriend, soms is het de Heilige Geest als mijn Heler en Trooster en soms heb ik meer behoefte aan een Vader), leer ik de venijnige peilen van satan te herkennen. Ik leer in te zien wat de Waarheid is en wat een absolute leugen. Het helpt me ook om scherpt te blijven in wat positieve gedachtes zijn en wat negatieve. Het continue (dagelijkse) contact met God helpt mij om mijn denken te vernieuwen.

Wat moet er bij jou behandeld worden? Meerdere behandelingen nodig? Geen zorgen, Zijn uurtarief is gratis.

Photo by Alistair Dent on Unsplash