De vrucht van de Geest | Part 2

In Galaten 5: 22 staat de vrucht van de Geest beschreven. Dit zijn eigenschappen die wij van de Heilige Geest ontvangen hebben en mogen uitstralen. In het tweede deel van de blog over de vrucht van de Geest, ga ik de laatste vier onderdelen behandelen en zal ik jullie een geheugensteuntje mee geven waarmee jullie je ze kunnen onthouden. Deel 1 kun je hier teruglezen.

Goedheid

Eigenlijk lijken veel van de onderdelen op elkaar. De vorige keer had ik natuurlijk al wat over vriendelijkheid en liefde gedeeld. Goedheid past daar ook wel goed bij en lijkt ook een beetje op die onderdelen. Het is belangrijk om goed voor elkaar te zijn, zoals de bijbel ook zo mooi zegt in deze tekst:

Wees goed voor elkaar en vol medeleven: vergeef elkaar zoals God u in Jezus Christus vergeven heeft. (Efeziërs 4:32)

We mogen elkaar dus vergeven voor de dingen die we verkeerd doen. Dat is erg moeilijk. Een tijdje geleden heeft Marit een serie over vergeven geschreven. Je leest hem hier. Ik hoop dat het je mag helpen bij het vergeven van mensen, hoe moeilijk dat ook soms is.

Geloof

In sommige vertalingen staat ook het woordje trouw in plaats van geloof. Dit geeft aan dat trouw zijn aan mensen ook erg belangrijk is. Betrouwbaarheid is belangrijk in bijvoorbeeld een vriendschap of relatie. Maar ook in het dagelijks leven is vertrouwen erg belangrijk. Niet alleen trouw moeten zijn, maar in de Bijbel wordt vaak geschreven over hoe trouw God aan ons is:

Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. (2 Thessalonicenzen 3:3)

Hij die ons roept is trouw en doet zijn belofte gestand. (1 Thessalonicenzen 5:24)

Zachtmoedigheid

Het woord zegt het al: zacht, mild zijn voor anderen. Zachtmoedigheid in de Bijbel wordt bijvoorbeeld laten zien door Jezus. Hij waste de voeten van zijn leerlingen en ging eten met zondaars. Hij voelde zich niet beter dan de rest. Ook wij krijgen de opdracht zachtmoedig te zijn. Maar hoe? Het belangrijkste is je niet beter te voelen dan anderen.

Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover op te scheppen. Maar wees bescheiden en vind anderen belangrijker dan jezelf. (Filippenzen 2:3)

Zelfbeheersing

Deze vorm van zelfbeheersing gaat vooral om de beheersing van je boosheid. Wij kunnen nog weleens uit onze slof schieten als iets niet helemaal goed gaat. De Heilige Geest geeft ons de vrucht van de Geest, om daar iets aan te doen. Jezelf beheersen! Dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk, maar zeker het proberen waard. Het is een proces waar je in mag groeien.

Iemand zonder zelfbeheersing is als een stad met kapotte muren. (Spreuken 25: 28)

Bronnen:

https://dailyverses.net/

https://www.herschepping.nl/

https://www.eljada.net/vrucht-van-de-geest