De vrucht van de Geest

In Galaten 5:22 staat de vrucht van de Geest beschreven. Dit zijn eigenschappen die wij door Heilige Geest ontvangen hebben en mogen uitstralen. In deze blog ga ik dieper in op alle onderdelen van de vrucht van de Geest.

Liefde

Liefde is in de Bijbel en daarbuiten een belangrijk onderwerp. In de Bijbel staat dan ook een mooie brief van Paulus, waarin hij schrijft over hoe belangrijk en mooi de liefde is (1 Korintiërs 13). Door liefde uit te delen aan anderen, laat je iets zien van het Koninkrijk van God.

Vreugde

Vrolijk zijn, je kan het op verschillende manieren uiten. De een gaat dansen, de ander krijgt een lach van oor tot oor. Het kan ook zijn dat je de hele dag aan het zingen bent. Vreugde kan je voor jezelf houden, maar je kan dit ook uitdelen. Door jouw vrolijkheid te delen met anderen, kun je hen ook ‘aansteken’ met jouw blijdschap.

Vrede

De vrede kan op verschillende manieren bedoeld worden. Bijvoorbeeld vrede tussen twee partijen of tussen mensen. Maar je kan ook vrede hebben over een bepaalde situatie of beslissing. “Je hebt er vrede mee”, wordt er weleens gezegd. Vrede wordt in het Engels ook wel vertaald als peace. Dat wordt ook weer gebruikt voor rust. Je kunt dus bij het woordje vrede veel verschillende opvattingen hebben.

Geduld

Geduldig zijn, het is een vak apart. De ene is een ster in geduld hebben en de ander heeft bijna geen geduld. Het kan erg lastig zijn om geduld te hebben.

Jullie zullen door iedereen gehaat worden omwille van mijn naam: maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. (Mattheüs 10:22b).

Dit vers laat zien: als we geduld hebben ook al is het moeilijk, zullen we uiteindelijk gered worden. We hebben soms geduld nodig in tijden dat het even moeilijk is, maar als we dan kijken naar wat het ons gaat brengen, krijgen wij daar dan niet vreugde van?

Vriendelijkheid

Vriendelijkheid lijkt misschien wel een beetje op liefde. Want als je vriendelijk bent naar anderen, geef je ook een soort van liefde aan die persoon. In de Bijbel heb ik een paar mooie Bijbelteksten gevonden:

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. God is nabij. (Filippenzen 4:5)

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. (Spreuken 16:24)

Bronnen

Voor de tekst heb ik de volgende bronnen gebruikt:

Photo by Savvas Kalimeris on Unsplash