Geestelijke strijd ervaren – deel 1

Geestelijke strijd. Ben jij daar weleens bekend mee? Dat je het idee hebt dat er aan alle kanten aan je getrokken wordt, of dat je via allerlei mogelijke manieren wordt tegengewerkt? Pff, helaas herken ik het maar al te vaak.. Ik kan het dan echt ervaren als een helse strijd, eentje waar ik bijna niet van winnen kan. Frustrerend voelt dat, joh! Het kan goed dat je dit herkent. De volgende tekst geeft mij altijd moed, wanneer ik me (bijna) verslagen voel door gemene opmerkingen, onvoorspelbare situaties en nare gedachten in mijn hoofd. Ervaar jij weleens geestelijke strijd (bijvoorbeeld in je denken)?

’Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’’ Efeziërs 6:12.

Maar alle ellende die mensen elkaar aandoen, vindt uiteindelijk zijn oorsprong in kwade geesten in de hemelsferen.

De strijd die gevoerd moet worden, is gericht tegen de machten en krachten achter alles wat je wordt aangedaan of op welk gebied je ook aangevallen wordt. Je buurvrouw of je werkgever, je oom of wie dan ook is nooit de essentie van je strijd. Laat je niet gek maken door het gedrag of de woorden van een geïrriteerde weggebruiker. Natuurlijk kiezen zulke mensen er zelf voor om in te gaan op de negatieve en kwade influisteringen van de boze. Dat in hun eigen verantwoordelijkheid. Maar alle ellende die mensen elkaar aandoen, vindt uiteindelijk zijn oorsprong in kwade geesten in de hemelsferen.

Strijd in het oude testament

Als we door de bril van geestelijke strijd kijken, dan leren de veldslagen uit het Oude Testament ons  belangrijke principes:

* Geestelijke strijd is hevig en moorddadig
Het gaat echt om leven en dood en om terrein veroveren of verliezen. Nu gaat het tegenwoordig niet (vaak) om fysiek land, maar om gebieden in je leven. Terreinen in je denken en rijkdommen in de geestelijke wereld. Denk voor jezelf eens na welke gebieden in je leven nog veroverd moeten worden.

* De strijd gaat door nadat je in het Beloofde Land bent aangekomen
Ook na de aankomst in Kanaän moest Israël geregeld vechten om het land te veroveren en om het te behouden. Voor onze geestelijke strijd geldt dat net zo goed: ook al ben je het Koninkrijk van God binnen gegaan, dan betekent dit helaas niet het einde van alle strijd. Wat je hebt ontvangen wordt bestookt door de vijand, hij wil het graag terugveroveren. Kun je hier een voorbeeld bij bedenken, als het gaat om je eigen leven?

Leuk en aardig, zo’n strijd, maar Jezus heeft toch gewonnen op Golgotha? Daar is het kwade officieel verslagen, en heerst de vrede toch?

Jezus heeft gewonnen en Hij gaat nog winnen door ons heen. 

Ja, absoluut. Elke vijand en iedere tegenstander is officieel en wettig verslagen door de opstanding van Jezus. Maar aan de andere kant zegt de schrijver van de Hebreeënbrief het volgende: “Doordat Hij alles aan Hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan Hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet.” (Hebreeën 2:8)

Dus, de overwinning is er al, alleen moet deze nog zichtbaar worden. Jezus heeft gewonnen en Hij gaat nog winnen door ons heen. Wat vind jij van dit idee? Dat jij gebruikt wordt als instrument om te strijden?

David en Goliath

Denk eens aan de gelijkenis met David en Goliath. David moet tegen Goliath, een reus, vechten en als hij hem niet doodt, zal hij zelf gedood worden. Misschien heb jij ook wel zo’n reus in je leven, die je moet verslaan. Hoe ziet jouw reus eruit? Tegen wat mag jij strijden?

Er zijn verschillende manieren om met jouw ‘reus’ om te gaan.
1.         Je kunt deze reus gaan overwaarderen: Als je Goliath te hoog inschat, zal je altijd voor hem weglopen, want ‘je kunt het toch niet winnen’.

Laat je nooit intimideren door de grootte van je probleem, maar laat je bemoedigen door de grootheid van God.

  1. Je kunt deze reus onderwaarderen: Goliath gaat niet vanzelf weg.

Reuzen moeten verslagen worden.

Verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten’, staat er in Jacobus 4:7.

  1. Je kunt deze reus op waarde schatten: Je moet je probleem niet eren en ook niet negeren.

Laat de grootheid van God tot je doordringen; dan zal  je jouw vijand op waarde schatten en ten aanval trekken.

In mijn volgende blog zal ik je laten zien hoe je dan ten strijde kan trekken tegen zo’n grote reus!

Deze blog is gebaseerd op een onwijs interessante Bijbelstudie die mijn lieve vriendin Manon Koobs heeft geschreven.

Photo by Joanna Nix on Unsplash