Geestelijke strijd ervaren – deel 2

In mijn vorige blog schreef ik al over geestelijke strijd, en wat dat precies inhoudt! Laten we verder gaan!

Hoe ga je de strijd aan?

Denk maar eens aan de wapenuitrusting (Efeziërs 6).
– De gordel is de waarheid over jou in Christus.
– Het pantser is de gerechtigheid die jij ontvangt door Jezus.
– De helm is de redding die Jezus gegeven heeft.
– Het schild is het vertrouwen in God.
– De schoenen zijn de bereidheid om het evangelie uit te leven.
– Het zwaard is het woord van God.

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.” (Efeziërs 6:10-12)

Deze tekst leert ons enkele cruciale waarheden:

  1. We kunnen alleen maar sterk zijn in de kracht van de Heer;
  2. Gods wapenrusting beschermt ons;
  3. Onze strijd is gericht tegen geestelijke kwaadaardige machten in de wereld.

De wapenrusting aantrekken, betekent dat wij de waarheden over de christen, ons zo in ons hart moeten toe-eigenen, dat wij instinctmatig reageren op de verkeerde stemmen van ons hart als iemand die ten diepste beseft dat wij geliefd en gered en gerechtvaardigd zijn. Met andere woorden: wanneer er negativiteit jouw leven binnendringt, dan kunnen we automatisch teruggrijpen op de wapenuitrusting die we aan hebben gedaan en weten we dat we een geliefd kind van God zijn. Dat dat alles is wat er toe doet.

Wat moet je doen om de aanval van de vijand om te keren?

Vertel niet alleen aan God hoe groot je problemen zijn, maar vertel je problemen ook hoe groot God is. Dat is precies wat David doet. Hij richt zich rechtstreeks tot Goliath (een behoorlijk probleem) en kondigt zijn ondergang aan. Jezus zegt ongeveer hetzelfde in Marcus 11: “Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: Kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat beuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’’

Er is echter wel een voorwaarde om de strijd aan te gaan, en te overwinnen. Namelijk, het hebben van een relatie met Jezus. Het is behoorlijk cruciaal om een goede verbinding te hebben met de Overwinnaar, met degene die alles voor jou heeft opgeofferd, voor je de geestelijke strijd met de vijand aangaat! Het is van waarde wanneer je kunt vertrouwen op Jezus en het Woord van God. Deze vaardigheden betekenen het verschil van leven op dood in de geestelijke strijd die constant gevoerd wordt. We mogen de strijd in Zijn naam aangaan. Daarbij is gebed en het Woord van God van groot belang om Hem beter te leren kennen en de vijand af te weren: het is namelijk ons enige aanvalswapen (zwaard van de Geest)!

Zo. Dat was even heel wat informatie. Neem rustig de tijd om alles te verwerken. Ik zou je willen uitdagen om deze (wellicht nieuwe) tools te gaan toepassen in jouw (geestelijk) leven!

Photo by Joanna Nix on Unsplash