Genade begrijpen – part 1

Van ‘genade’ hebben we waarschijnlijk allemaal weleens gehoord. Het is een veelbesproken onderwerp binnen het christelijk geloof. Toch ben ik recentelijk pas aan het ontdekken wat genade eigenlijk inhoudt, wat het betekent en welke rol het mag spelen in mijn leven. Onlangs luisterde ik een oude podcast van David de Vos terug, waar hij in gesprek was met Marcel Gaasenbeek over dit onderwerp. Zij kwamen tot de conclusie dat je wel een idee kunt hebben van wat genade is, maar dat het eigenlijk nog veel belangrijker is dat je een openbaring krijgt van wat genade voor jou persoonlijk betekent.

Wat betekent genade?

Goed, wat betekent het woord ‘genade’ nu eigenlijk? In het woordenboek vind ik de volgende betekenis: “Het vergeven van wat iemand heeft misdaan en hem niet (meer) straffen; vergiffenis.

Dit is wat Jezus voor ons heeft gedaan, toen Hij aan het kruis hing om de straf van de zonden op Zich te dragen. Bijzonder hè? Ik merk aan mijzelf dat ik dit zo vaak vergeet. Dat is er zo vaak over- of omheen leef. Terwijl dit het fundament mag zijn in mijn leven.

De genade is het onderliggende fundament van alle onderwerpen binnen het christelijke geloof

Ik wil je graag het voorbeeld van Marcel vertellen, wanneer het gaat om genade als fundament in je leven. Marcel vergeleek de genade met een pizza. Voor zijn openbaring over genade zag hij genade meer als een pizzastukje. Genade was iets wat aan het begin van het geloofsleven een belangrijke rol speelde. Je komt tot geloof en belijdt dan je zonden, om vervolgens genade te mogen ontvangen en als christen te mogen verder leven. Pizzastukje op. Nu volgen er belangrijke onderwerpen. Toch?

Eigenlijk werkt het zo niet, ontdekte Marcel. Waar hij (en velen met hem) genade meer zag als een onderdeel van het christelijk geloof, ontdekte hij later dat het niet een stukje van de pizza was, maar de hele bodem betrof. De genade is het onderliggende fundament van alle onderwerpen binnen het christelijke geloof. Al het andere staat op de genade! Alles wat je voor de Heer doet, mag je doen met als onderliggend idee dat jij genade hebt ontvangen en vergeven bent. Mooi is dat, hè?

Genade een plek in je leven geven

Voor de dames (en heren) onder ons die al wat langer geloven, is het soms best lastig om die genade een plekje te geven in je leven. Zo geeft David als voorbeeld dat zijn schoonvader radicaal tot geloof is gekomen en een losbandig drugsleven achter de rug heeft. De genade die hij heeft mogen ervaren en ontvangen, was voor hem zo intens dat hij er jaren later gemakkelijk op teruggrijpt. Wanneer hij, of iemand anders, iets deed waar genade voor nodig was, kon hij hier veel gemakkelijker naar terugkeren dan David dit kan.

David gaf aan dat hij erg kritisch is naar zichzelf en hierdoor veel (zelf)veroordeling in zijn hart ervaart. Want wanneer hij iets fout deed, voelde hij die stem in zich: “Jij, jij als christen. Je had beter moeten weten..”. Op dit moment vergeten we dat Jezus is gekomen om alle zonden op Zich te nemen! ‘Grote’ en ‘kleine’ zonden, ze zijn voor God allemaal gelijk.

Jezus is niet voor niets gestorven, juist in mijn pijn en zonden mag ik bij Hem komen.

Ik herken dit ook in mijn eigen leven, die (zelf)veroordeling. Jij misschien ook wel..? Dat is vaak echt heel lastig om mee om te gaan, vind je ook niet? Het hebben van spijt (zie mijn vorige blog) kan dan best moeilijk zijn. Het heeft ergens een mooie functie, omdat het ons wijst op de noodzaak voor Jezus’ offer. Maar toch, als ik flinke spijt heb en mijzelf veroordeel, dan vind ik het dan moeilijk om terug te grijpen naar die genade, die er toch ook voor mij is! Jezus is niet voor niets gestorven, juist in mijn pijn en zonden mag ik bij Hem komen. Om deze reden is het belangrijk te beseffen dat je spijt mag en kan hebben, als het je maar dichter bij Jezus brengt, in plaats van je er vandaag houdt. Laat ‘spijt’ datgene zijn waardoor je als het ware naar Jezus toe rent, omdat je simpelweg niet zonder Hem kan leven!

Wil jij de podcast zelf terugluisteren om meer te weten over het toepassen van genade in jouw leven? Hierbij de link!

Foto door Ineke Linssen Fotografie voor Belle