Gloeilampmomentjes

Lieve meiden!

Graag deel ik deze overdenking van Joyce Meyer met jullie. Het heeft me ontzettend geïnspireerd om na te denken over wie ik mag zijn in Christus en waar nu eigenlijk mijn identiteit ligt. Het is echt zo’n waardevol stuk, vol met praktische tips hoe je om kunt gaan met onzekerheden en negativiteit in je leven. Ik heb het een aantal keer moeten lezen, voordat het echt in mijn hart ging verankeren. En als het eenmaal verankert, dan gaat het groeien. Ik daag jou uit hetzelfde te doen! Het is het meest waardevolle waar je in je hele leven in kunt investeren. En je kunt er op dit moment al mee beginnen! :)

“Goedemorgen!

Heb je ooit een ‘gloeilampmoment’ gehad? Dat is zo’n moment waarop God je iets in Zijn Woord laat zien dat je nog nooit eerder gezien hebt. Het is alsof er ineens een lampje gaat branden. Ik houd van zulke momenten!

Ik wil je vertellen over een van mijn persoonlijke ‘gloeilampmomenten’. Ik geloof namelijk dat God jou hetzelfde wil laten zien als Hij mij heeft laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat God Zijn licht over deze waarheid in je leven wil schijnen.

  • Je verleden bepaalt niet wie je bent;
  • Wat anderen hebben gezegd bepaalt niet wie je bent;
  • Je bent wie God zegt dat je bent, je identiteit ligt in Hem!

Het vergde bij mij een ‘gloeilampmoment’ om dit te kunnen begrijpen.

Jarenlang wist ik niet echt wie ik was. Dat klinkt misschien raar. Ik bedoel, ik wist dat ik Joyce was. Ik wist dat ik de vrouw van Dave was. Ik wist dat ik een Bijbellerares was. Maar ik zag mezelf nog steeds door de filter van het verleden.

Van zo jong als ik me kan herinneren tot ik op achttienjarige leeftijd het huis uit ging, werd ik seksueel, verbaal, emotioneel en fysiek mishandeld door mijn vader. Toen ik volwassen was droeg ik deze pijn met mij mee en dat zorgde ervoor dat ik een zeer vertekend zelfbeeld had. Ik voelde me niet geliefd en omdat ik me niet geliefd voelde was ik altijd negatief. Ik raakte snel gefrustreerd. Ik was gewoon niet gelukkig.

Gloeilampmoment

Voordat ik je vertel wat God mij liet zien, wil ik je graag een persoonlijke vraag stellen: Heb jij je ooit zo gevoeld? Heb je ooit het gevoel gehad dat je het niet goed deed? Dat je niet goed genoeg was? Heb je jezelf vergeleken met anderen omdat je niet blij was met jezelf? Ik vraag dit omdat die gevoelens een hoop frustratie en verdriet kunnen veroorzaken. Ik weet dit uit eigen ervaring. Dat is precies waar ik doorheen ging. Maar gelukkig kwam daar dat ‘gloeilampmoment’!

Op een dag las ik in de Bijbel en stuitte op 2 Korintiërs 5:7, waar staat: “Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.”

Ik had dit vers al heel vaak gelezen, maar op deze dag voelde ik dat de Heer tegen me zei: “Joyce, wat geloof jij over je relatie met Mij? Geloof je dat Ik echt van je houd?”. En de waarheid was dat ik dat niet geloofde. Ik geloofde door ‘aanschouwen’; ik keek alleen naar waar ik doorheen was gegaan. Maar God wilde dat ik door ‘geloof’ ging wandelen; Hij wilde dat ik mezelf zag zoals Hij mij zag. Hij wilde dat ik wist dat Hij echt van mij houdt!

Identiteit in Christus

Dit was het begin van een proces waarin ik mijn identiteit in Christus begon te ontdekken. Ik ben meer dan dat wat mij overkwam. Ik ben meer dan wat anderen denken. Ik ben wie God zegt dat ik ben. En jij ook! 

  • Je bent ontzagwekkend wonderlijk gemaakt (Psalmen 139:14);
  • Je bent Gods maaksel (Efeze 2:10);
  • Je bent sterk, dapper en vol overwinning (Jesaja 40:31);
  • Je bent volledig geliefd door je Hemelse Vader (1 Johannes 3:1).

Misschien voel je dat niet altijd zo. Er zullen dagen zijn dat je je vanwege moeilijke omstandigheden of pijnlijke herinneringen afvraagt wat je waard bent, maar op zulke momenten is geloof belangrijk: jouw identiteit is in Christus; jij bent wie God zegt dat je bent!

Om die waarheid te ontvangen en een overwinnend, overvloedig en vreugdevol leven te leiden, moet je ervoor kiezen het te geloven. Kies ervoor het Woord van God meer te geloven dan al het andere. Wat God over jou zegt is het enige dat telt.

Neem het besluit

Neem elke morgen als je wakker wordt het besluit jouw identiteit in Christus te zoeken. Dit zijn manieren waarop je dat doet: 

  • Als iemand je neerhaalt of je kwetst, neem dan het besluit die woorden te negeren en je te richten op het Woord van God.
  • Als je door omstandigheden het gevoel hebt dat je het niet gaat redden, neem dan het besluit door geloof te wandelen en niet door aanschouwen.
  • Als de vijand een pijnlijke herinnering probeert te gebruiken om jou te laten twijfelen aan je eigenwaarde, neem dan het besluit God te danken dat Hij je erdoorheen heeft gesleept en richt je op de toekomst die je in Hem hebt.

Als jij jouw deel doet, doet God Zijn deel. Hij is altijd trouw!

Overwinnaar

God zal je hele kijk op het leven veranderen, net zoals Hij bij mij heeft gedaan. Als je gaat leren wie je bent in Hem, zal alles veranderen. Vreugde stroomt binnen in je hart, je houding verbetert, je relaties worden gezonder, je ontvangt vrede. De basis voor dit alles is het begrijpen van wat het inhoudt ‘in Christus’ te zijn. Als je je identiteit eenmaal in Hem gevonden hebt, zijn er geen grenzen meer aan wat God in je leven kan doen.

Het is tijd dat je gaat ontdekken wie God zegt dat je bent. Ik beloof je dat je niet teleurgesteld zult zijn in wat je vindt! Hoe je omstandigheden er ook uitzien, wat je in het verleden ook hebt meegemaakt, wat anderen ook over je zeggen, God schijnt Zijn licht der waarheid over jouw leven. Je bent een overwinnaar. God heeft je met een doel geschapen. Hij houdt van jou en Hij wil Zijn plan voor jouw leven vervullen.”

Heb jij weleens een gloeilampmoment gehad? Denk er eens over na: hoe zag dit eruit en wat waren de gevolgen in jouw leven? Sharing is caring! :)