God woont in jou! Maar… hoe dan?

Vandaag wil ik het met jullie hebben over ‘één zijn met God’. Want… Wat is dat nu eigenlijk? In de encyclopedie wordt ‘een zijn’ vertaald als ‘verbondenheid’ of ‘verenigd zijn met’. Dit doet mij al gauw denken aan eensgezindheid. Hierbij denk ik dat we onderscheid kunnen maken tussen twee soorten van eensgezindheid, namelijk ‘één zijn met God’ en ‘één zijn met elkaar’. Vandaag zullen we het eerste thema bespreken. Stay tuned voor deel twee!

Eensgezindheid met God | God woont in jou!

Als het gaat om één zijn met God, dan moet ik al gauw denken aan het volgende liedje (nostalgisch!)…

Je hart is net een huisje

waar het gezellig is

maar ‘t is er nog zo donker

er is iets dat ik mis

Is je deur nog op slot?

is je deur nog op slot?

van je krr, krr, krr

doe ‘m open voor God

want de Heer wil bij je wonen

en dan ben je nooit alleen

De Heer wil bij jou wonen. Mooi is dat, hè. Hij kiest ervoor om ons hart weer sneeuwwit te maken, en er Zijn woning van te maken. Op die manier kunnen wij leren om steeds meer op Hem te gaan lijken. Zo kunnen we leren om te reageren zoals Jezus zou reageren, in plaats van te reageren vanuit onze eigen frustratie, boosheid of gekwetste gevoelens. Wanneer je je deze manier van handelen en denken eigen maakt, geeft dat vrede in je hart. Waarom? Omdat Jezus dan in je hart komt wonen, en Hij is vrede.

Jezus leeft in mij

Paulus zegt hier in zijn brief aan de Galaten het volgende over: “Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.”– Galaten 2:20

Ook in de brief aan de Korintiërs spreekt Paulus over één zijn met God: “Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met Hem één geest.” – 1 Korintiërs 6: 17

Wauw. Het staat er echt: Jezus leeft in ons. Wat vind ik dit een prachtige teksten, zeg!

Denk er maar eens over na, wat zou dat voor jou persoonlijk kunnen betekenen?

Hoe dan?!

Nu je hier zo over na hebt gedacht, lijkt het me goed om hier praktisch naar te gaan kijken. Want, eenheid, hartstikke leuk, maar hoe dan?!

Stiekem heb ik het mogelijke antwoord op deze vraag al laten doorschemeren. Wanneer Jezus in je hart komt wonen, ontvang je ook Zijn vrede. Je ontvangt Zijn liefde om te wandelen in Zijn voetsporen. Waar jijzelf vanuit frustratie zou hebben gereageerd, reageert Jezus vanuit liefde. Wanneer jij de deur zou hebben dicht gegooid (figuurlijk of letterlijk), staat Jezus te wachten met open armen. En, dat betekent niet dat je maar over je kant moet laten lopen, of dat je een doetje wordt. Het betekent wel dat je als een volwassen christen met moeilijke situaties kunt omgaan. Het betekent dat jouw eigen emoties niet de boventoon leiden, maar de liefde van Jezus leidend is in jouw gedrag.

Gods liefde ontvangen

Om die liefde te kunnen uitdelen, is het heel belangrijk dat je deze liefde kunt ontvangen. Ik vind dat zelf eigenlijk soms nog best lastig. Met mijn hoofd denk ik wat van die liefde te begrijpen, maar in mijn hart kan ik maar niet aannemen dat God oneindig veel van mij houdt. Dit is iets waarin ik, en misschien jij ook, mag groeien. Want weet je, God heeft voor ons gekozen. Hij heeft ervoor gekozen om één met ons te zijn door Jezus’ offer. Wij kennen wat van die liefde van God, maar we kunnen dit op aarde nog niet volledig bevatten. We zullen Hem volledig kennen wanneer we Hem zullen zien. Dan hebben we pas een volledig besef van Zijn liefde. Tot die tijd raak je niet uitgestudeerd over de liefde van God.

Nu nog als een kind

Paulus gebruikt hier in het volgende stuk een metafoor voor. Hij vergelijkt het kennen van God op aarde met het zijn van een kind. Hier op aarde kunnen wij nog niet oog in oog staan met Gods verschijning, maar eenmaal in de Hemel, zullen we Hem waarlijk kennen.

“Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” – 1 Korintiërs 13:11-13

Volwassen christen

Ik realiseer me dat ik hiervoor de term ‘volwassen christen’ heb gebruikt. Dit heb ik bewust gedaan, omdat een volwassen christen eigenlijk wordt als een kind. Ik weet het, een beetje een paradox en het klopt ook niet helemaal bij dit stukje. Ergens anders in de Bijbel staat het verhaal opgetekend van kinderen die bij Jezus komen. Daar vertelt Hij aan de omstanders dat we mogen worden als kinderen, dat we het geloof en Zijn liefde mogen aannemen zoals kinderen het aannemen. Zonder twijfel, zonder wantrouwigheid. Een volwassen kind van God.

Jezus´ offer

Het volgende stuk is een gebed van Jezus. Dit gebed vond plaats vlak voor Zijn dood. Op het moment dat wij de grootste vijand van God waren, gaf Hij Zichzelf voor ons. De eeuwigheid is te kort om dat ooit te kunnen beseffen. Wat een liefde!

“Ik heb aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt Uw naam bekendgemaakt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze hebben Uw woord bewaard en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt. (…) Alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij – en omdat in hen Mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door Uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. (…) Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.” – Johannes 17: 6-7, 10-11, 18-22

Vooral de laatste zin vind ik onwijs bijzonder. Kunnen we ooit volledig beseffen dat de Vader ons liefheeft zoals Hij Jezus liefheeft? Probeer hier de komende tijd eens over na te denken. Er zitten ontzettend veel inspirerende dingen in het bovenstaande stuk en het sluit mooi aan op het volgende thema: eensgezindheid onderling.

Kun jij geloven dat de Vader jou liefheeft zoals Hij Jezus ook liefheeft?

Photo by Suad Kamardeen on Unsplash