Happy Sunday – 1e adventszondag ‘God ziet naar ons om’

“Dit zegt God, de Heer: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. – Ezechiël 34:11-12

De kerstdagen komen er weer aan! In deze weken kun je je dus weer heerlijk verheugen op al het eten met het kerstdiner, films kijken met je foute kersttrui aan en meeblèren met kerstmuziek. Vandaag is ook de adventsperiode begonnen. Advent betekent ‘komst’ en dit zijn dan ook weken waarin je je kunt voorbereiden op het feest waar we vieren dat Jezus naar de aarde is gekomen.

Aankondiging

Dat Jezus zou komen werd al aangekondigd door verschillende profeten. (Een profeet is iemand die boodschappen van God doorgeeft.) God vertelt ons dus dingen door deze profetieën heen. God zegt in het boek Ezechiël dat Hij naar zijn schapen zal omzien en voor ze zal zorgen. Hij belooft dat Hij ons niet in de steek zal laten en dat Hij ons zal redden. Daarna zegt God dat Hij een herder zal aanstellen, één die de schapen zal weiden. Met deze herder wordt Jezus bedoeld die later op aarde zou komen. En niet een beetje later, wel 580 jaar!

Wachten

Ezechiël leefde 580 jaar voor Christus, dus het volk van God moest op dat moment nog heel lang wachten voordat de profetie uit zou komen. De mensen die deze boodschap toen hoorden hebben dat dus ook niet meer meegemaakt. Bijna niet voor te stellen dat de mensen toen zo lang moesten wachten tot de belofte van God uit zou komen. Maar ik vind het ook wel mooi dat het nog zo lang duurde. God heeft altijd al naar ons omgezien, ook ver voordat Jezus kwam.

Nog een tip voor deze weken, lees een leesplan in deze periode. Zo kun je zelf ook bewust bezig zijn met toeleven naar kerst. Martanja schreef een superfijne blog met allerlei manieren om je voor te bereiden op de kerstdagen.

Happy Sunday!

Photo by Daiga Ellaby on Unsplash