Happy Sunday – Like You do

Onlangs was ik bij een doopdienst van vrienden. Het is in de evangelische kerken gebruikelijk om een getuigenis te geven voordat de doop plaatsvindt. Eén van de getuigenissen was een prachtig bekeringsverhaal. Een 24-jarige man vertelde over zijn zoektocht naar God, over zijn worsteling die hij gekend had met de kerk. Hij benoemde dat hij christelijk was opgevoed en vroeger naar de kerk ging. Maar, toen hij wat ouder werd en zijn eigen keuzes wilde maken, trok de kerk hem niet meer zo. Hij vond het maar slap gedoe, en de wereld met haar verleidingen leek hem veel interessanter. Open vertelde hij over dingen die voor hem belangrijk waren geweest: uitgaan, drank, vrouwen en status. Hij genoot van de ogenschijnlijke vrijheid, maar toch leek er iets te missen in zijn leven. De zoektocht naar erkenning en onvoorwaardelijke liefde zette zich rustig voort, maar niets leek hem helemaal te vervullen en de onrust van binnen weg te nemen.

Diepere betekenis

Totdat hij in een boek een Bijbeltekst las. Deze Bijbeltekst kwam écht bij hem binnen. Misschien heb je dat zelf ook weleens meegemaakt, dat iets wat je al vaker hebt gelezen opeens een diepere betekenis lijkt te krijgen. Hij las de volgende Bijbeltekst: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Deze tekst staat in Mattheüs 11: 28-30. Vertwijfeld viel hij neer op zijn knieën en bad tot Jezus. Hij zei: “Heer, als het echt waar is en U echt bestaat, vul mij dan met Uw liefde.” Wat er toen gebeurde, beschreef hij als ‘het uit elkaar klappen van liefde’. Hierna benoemde hij dat hij nog steeds dingen verkeerd doet, maar dat hij weet Wie zijn basis is. Dat hij weet bij Wie hij kan terugkeren. Hij vertelde dat deze ervaring zijn hart aanraakte en maakte dat hij bij Jezus wil horen. Hierna liet hij een prachtig lied horen: “Like You Do” van Hanne de Vries. Het ontroerde me, ik vond het echt een prachtig verhaal.

Ontvang Zijn liefde

Er is nergens anders zulke perfecte liefde te vinden dat bij Hem. Niets anders vervult ons innerlijk zo intens dan Jezus’ liefde. Wanneer we Zijn liefde mogen ontvangen, hoeven we niet meer onrustig naar rust te zoeken in de wereld om ons heen. Als je Zijn liefde mag ontvangen, dan ontvang je direct ook zijn Vrede. Als je meer wilt weten over Gods vrede, lees dan hier en hier mijn vorige blogs over Perfecte Vrede.

Het ligt voor ons klaar. God wil het ons geven. Het enige wat Hij van je vraagt is om je armen uit te strekken en je handen te openen. Je mag het aannemen. Geloof je dat?

“Ik vraag Hem u vanuit zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn.” – Efeziërs 3:16-19, Het Boek

Opdracht

Neem, voordat je de dag begint, een moment van bezinning. Bedenk voor jezelf hoe God deze dag een rol speelt in jouw leven. Wat geef je deze dag aan hem? Wat houd je liever nog voor jezelf? Of mag Hij vandaag alle controle hebben? Let gedurende de dag op de momenten dat Hij Zijn liefde aan jou wil geven. Vaak zijn het maar kleine momenten, die een groot verschil kunnen maken. Hoor de fluistering in je hart! Pak jij Zijn liefde aan?

Happy Sunday! ♥

Photo by Edwin Andrade on Unsplash