Happy Sunday – Perfecte vrede

Wat kunnen we soms intens naar vrede verlangen. Innerlijke rust, vrede van binnenuit. Dat soort vrede dat, wanneer je iets ergs overkomt of je leven een complete chaos is, je nog steeds ultieme rust kunt vinden in je binnenste. Man, wat snak ik vaak naar die vrede. En wat heb ik vaak het gevoel dat het ontvangen van deze vrede onmogelijk is. Maar dat is niet wat God zegt. Sterker nog, het is het tegenovergestelde van wat God zegt!

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat U nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.’ – Filippenzen 4: 4-7

God geeft perfecte vrede

God wil ons deze vrede geven! Hij is in staat om ons te overladen met perfecte vrede. Perfect. Dat is iets wat eigenlijk niet bestaat in onze wereld. Ja, we streven ernaar, we verlangen indringend om iets te proeven van ‘het perfecte’, maar niemand is in staat om ook maar iets te bereiken dat in zichzelf ‘perfect’ is. Ik las laatst dat ‘perfectie’ als een sleutel is geworden die net buiten bereik hangt, de oplossing voor al onze problemen… Maar helaas onmogelijk om te grijpen. Met andere woorden, we zullen ons hele leven streven naar iets dat onmogelijk te verkrijgen is. Gezien het lijkt alsof je er bij kan, alsof het binnen handbereik is, zul je altijd je best blijven doen om het te bereiken. Je zult altijd proberen de sleutel te pakken, om blijvend te falen. Ik geloof dat dit de norm is geworden in onze maatschappij, en zeker de norm van niet-gelovigen. Maar wij, als kinderen van God, hoeven niet zo te leven! Wij hoeven niet gebonden te zijn aan deze angsten en leugens. God heeft een leven in vrijheid voor ons weggelegd. Geloven we dat nog, anno 2019? Geloven we nog dat dit mogelijk is, ook met onze huidige problematiek en de eeuwige hunkering naar perfectie? God wil aan deze nood voldoen. Hij wil ons vervullen met iets dat niet van deze wereld is. Hij wil ons vervullen met iets bovennatuurlijks, namelijk Zijn perfecte vrede.

Maar… hoe dan?

God heeft ons geschapen met een innerlijk Godsbesef. Ik geloof dat we om deze reden altijd verlangen naar Iets dat meer is en dat dit ‘Iets’ God is in de vorm van de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Ik geloof dat God ons zo gemaakt heeft dat we altijd verlangen naar iets groters, iets hogers, iets wat meer vult dan wat dan ook en wat niet te vinden is op aarde. Toch laat God ons hier niet mee zitten. Hij weet hoe ontzettend we hunkeren naar Zijn aanwezigheid en vrede en geeft ons daarom instructies hoe deze vrede te ontvangen. Deze instructies staan door heel de Bijbel heen en vandaag kijken we naar bovenstaande tekst in Filippenzen 4. Dit is één van de bekendste teksten wanneer het gaat om de Vrede van God.

Blijdschap + Dankzegging = Vrede

De tekst begint met de oproep om ons te verheugen in de Here. Het staat er zelfs twee keer! Ik denk Paulus dit niet voor niets zo benadrukt, het is één van de meest essentiële manieren om de vrede van God te kunnen en mogen ontvangen. Op het moment dat we in vreugde leven en ons verblijden om wat Jezus wat voor ons gedaan heeft, worden we vanzelfsprekend dankbaar. Dankbaar voor alles wat God in onze levens doet, dankbaar voor het offer dat Jezus voor ons bracht, dankbaar voor Zijn genade voor ons. Wanneer we deze twee eigenschappen ontwikkelen (blijdschap + dankbaarheid), is het gevolg dat we God steeds meer gaan vertrouwen. Dit doen we onder andere door via gebeden onze zorgen aan Hem toe te vertrouwen en aan Hem over te geven. Wanneer je je zorgen kunt overgeven aan God, leidt dat weer tot vreugde en dankbaarheid, wat uiteindelijk resulteert in de ultieme, perfecte vrede van God (= vrede).

Van nature

Ik besef met dat dit iets heel moeilijks kan zijn. Ik ben van nature niet zo’n optimist en kan het soms heel lastig vinden om me oprecht te verheugen in de Heer. Grappig, nu ik dit zo opschrijf, valt me direct iets in de vorige zin op. ‘Van nature’ ben ik geen optimist, maar ik heb mijn oude natuur af mogen doen. Door in Jezus te geloven en de Heilige Geest in mijn leven uit te nodigen, heb ik een nieuwe natuur gekregen. Hier bedoel  ik mee dat ik in staat ben om anders te reageren dan ik vanuit mijn ‘mens-zijn’ zou doen. God geeft mij, door Zijn Heilige Geest, de kracht om mijn gedrag te veranderen en te leven zoals Hij van mij vraagt. Hij geeft de kracht om het ultieme leven te leven. Daarnaast, zo lezen we in Filippenzen 4:7, is de bescherming van je hart en gedachten een bijgevolg van het ontvangen van Gods vrede. De vrede houdt de wacht over jouw hart en gedachten. Lees voor het bewaken van je hart ook eens deze, deze en deze blog terug!

Zijn fluistering

Ik vind het ook zo prachtig hoe Laura Story in het volgende nummer zingt over deze perfecte vrede. God de Vader nodigt ons uit om te midden van de storm te schuilen bij Hem. Het nummer benadrukt het belang van je focus. Waar houd jij je ogen op gericht? Op je tekortkomingen, flaws en imperfecties? Op je drukte, je lichaam, de gebrokenheid in deze wereld? Of kijk jij naar de Voorziener van perfecte vrede? De Voorziener van innerlijke rust, genade en liefde. Hij is het zo waard! En wanneer Hij naar jou kijkt, fluistert Hij: ‘Jij bent het zo waard! Je bent zo geliefd. Ik stierf voor jou, zodat jij kan leven in Mij! Waarom leef je nou niet? Waarom laat je je zo leven? Waarom kom je niet naar Mij? Waar ben je bang voor? Ik zal je niet afwijzen, dat heb ik nooit gedaan. Ik weet het, de aanklager staat altijd op de eerste rij om je naar beneden te halen. Maar Ik zal je niet aanklagen, want Mijn handtekening staat onder jouw vonnis. Je bent gered, je bent bevrijd! Geloof je dat? Geloof je het echt? Durf hier dan in te leven! Wat heb je te verliezen?’

Google ook even de tekst van dit nummer om te lezen wat ze precies zingt over vrede!

Verlang jij ook naar perfecte vrede?