Het verhaal van Driekoningen

Driekoningen: de feestdag die we morgen op 6 januari vieren.. In deze blog duik ik wat dieper in het Bijbelverhaal dat bij Driekoningen hoort.

Drie koningen?

In Mattheüs 2 staat het verhaal van de magiërs uit het Oosten die op zoek waren naar de nieuwe koning van de Joden. Zij hadden zijn ster gezien en wilden hem graag eer bewijzen. In kerststallen en in sommige verhalen worden deze wijze mannen vaak met zijn drieën voorgesteld. Soms worden ook hun namen genoemd: dat zijn Melchior, Balthasar en Caspar.  Of  soms werd hun  uiterlijk beschreven of uitgebeeld.

In de Bijbel staat echter nergens dat ze met z’n drieën waren. En ook over hun uiterlijk of naam staat niks geschreven. Er staat wel dat ze drie soorten geschenken bij zich hadden, namelijk goud, wierook en mirre.

Magiërs

In de Bijbel staat ook niet dat het koningen waren, maar magiërs. Het waren waarschijnlijk mensen die de sterren bestudeerden (astronomen), aangezien ze de ster van Jezus hadden gezien.

In dit verhaal lezen we dat Jezus niet alleen voor de Joden kwam. De magiërs uit het Oosten behoorden niet tot het Joodse volk. Toch zagen zij in Jezus de koning van de Joden. En zij vereerden Hem.

De magiërs waren op zoek naar Jezus en ze vonden Hem ook. Wij mogen er op vertrouwen dat dit ook voor onze tijd geldt: wie Jezus oprecht zoekt, zal Hem ook vinden. Voor wie klopt, zal worden opengedaan.

Vier jij Driekoningen?

Photo by Nick Fewings on Unsplash