Hoe ik mijn zorgen met God bespreek

De laatste tijd ben ik veel bezig met het leren vertrouwen op God. Iets wat hier nauw aan verbonden is, is mijn zorgen aan Hem geven. Niet omdat ze onbelangrijk zijn, maar omdat ze te belangrijk zijn om alleen te dragen! In de Bijbel spreekt Petrus hier ook heel mooi over. Hij schrijft in zijn brief aan de christelijke gemeenten het volgende over zorgen: “U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart (1 Petrus: 5:7).” Mooi is dat, hè? We liggen God na aan het hart. We zijn belangrijk voor God. Hij geeft om ons en schenkt aandacht aan wie we zijn en aan wat ons bezighoudt.

Dus.. in plaats van jezelf gek te maken met zorgen, kun je ze ook naar God toegooien in de wetenschap dat Hij voor jou zorgt!

In het van Dale woordenboek wordt ‘afwentelen’ als volgt omschreven: “Een drukkende last op een ander overdragen.” God nodigt ons als het ware uit om onze drukkende lasten aan Hem over te dragen. We mogen ze aan Hem geven, met in ons achterhoofd dat Hij met deze zorgen aan de slag zal gaan. Ook houdt het in dat jij ze niet meer hoeft te dragen, maar dat God dit voor jou wil doen. Je hebt ze immers aan Hem over-gedragen.

In een andere Bijbelvertaling staat er dit: “Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petrus 5:7, HSV).” Petrus nodigt ons uit om onze zorgen op God te werpen, om ze naar Hem toe te gooien, wetende dat God voor ons zorgt. Dat God voor jou zorgt. Dus.. in plaats van jezelf gek te maken met zorgen, kun je ze ook naar God toegooien in de wetenschap dat Hij voor jou zorgt! Het klinkt heel makkelijk, maar het is eigenlijk precies wat je moet doen.

Hoe ik mijn zorgen met God bespreek

En natuurlijk, ik weet als geen ander dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Wat mij helpt is om verschillende zorgen op te schrijven, en ze als het ware naar God toe ‘te zenden’. Dan staan ze nog wel in mijn boekje op aarde, maar ik weet dat God ze stuk voor stuk in de hemel doorneemt. Ik sla mijn aardse boekje dicht en laat deze dicht, tot ik weer nieuwe zorgen bij Hem moet brengen. Wat mij ook helpt, is om mijn zorgen met andere mensen te delen en ze dan samen bij God te brengen door middel van gebed. Samen bidden is super krachtig, ik denk dat we dat vaak onderschatten.

Voor Hem is jouw probleem, hoe moeilijk en ingewikkeld ook, een piece of cake.

Er is een geestelijke strijd gaande, en ons beste wapen is ‘gebed’. Je hoeft niet bang te zijn voor die geestelijke strijd, want de Winnaar staat aan jouw kant! Wel is het goed bewust te zijn van deze strijd en je te beseffen dat er veel aan je getrokken kan worden. De beste tactieken van de vijand zijn afleiding veroorzaken en angst zaaien. Je zorgen maken kan ertoe leiden dat je angstig wordt. Deze angst kan je afleiding van de Oplossing en kan ervoor zorgen dat je je alleen maar focust op het probleem. Als er iets is wat de vijand wil, dan is het wel dat je vergeet Wie Jezus is en hoe machtig Hij is. Voor Hem is jouw probleem, hoe moeilijk en ingewikkeld ook, een piece of cake. Ik bedoel.. Zelfs de dood was geen probleem voor Hem; Hij heeft de dood verslagen! Wie kan dit nu op aarde zeggen? Precies.

Weet ook dat de Heilige Geest je zal helpen in deze geestelijke strijd. Je mag Hem uitnodigen om voor jou te strijden en je te helpen om je zorgen bij God te laten.

Dus lieve mensen.. Always remember: “Cast your cares on the LORD and He will sustain you; He will never let the righteous be shaken (Psalms 55:22, NIV).” Of in het Nederlands: “Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele. (Psalm 55:23, HSV)”

Photo by Liane Metzler on Unsplash