“Ik geloof dat ik het leven van anderen mooier kan maken”

,,Je kent het wel, de vragen die je krijgt als je op een verjaardag zit: ‘hoe is het op school?’, ‘hoe gaat het met je opleiding?’ ,,Als ik dan denk aan de CHE, komt er een grote glimlach op mijn gezicht.” Maak in deze blog kennis met Aaltje van Elp. Aaltje zit in het eerste jaar van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (Theologie). ,,De CHE is voor mij een fijne plek waar ik mij kan ontwikkelen.”

De CHE staat bekend als een school die goed onderwijs aanbiedt. ,,Dat was voor mij de reden om een open dag te bezoeken. Ik kreeg een positief beeld van de school. Nu ik student ben aan deze school, merk ik dat in praktijk gebracht wordt, wat beloofd werd op de open dag. De docenten zijn betrokken op ons als studenten, wat zij laten zien door met ons mee te denken, ook in persoonlijke dingen.”

Veel verschillende achtergronden

Aaltje merkt op dat ze veel leert van haar medestudenten. Het is een mix van mensen met heel verschillende achtergronden. Het introductiekamp aan het begin van het jaar heeft de basis gevormd voor vertrouwen onderling, vertelt ze. Ook vindt ze het prettig dat er andere opleidingen zijn op de CHE. ,,Er zijn zoveel studenten, ook van andere opleidingen. Dat maakt dat je altijd mensen om je heen hebt die aan het leren zijn. Dit werkt stimulerend voor mij!”

Hoop geven

Aaltje koos voor de opleiding GPW. ,,Door deze opleiding te volgen, bereid ik me voor op de toekomst waarin ik andere mensen met God in verbinding wil brengen. Mijn droom is om in het missionaire diaconale werk aan de slag te gaan, door als professional hoop te geven in mensenlevens. Een werkplek kan zijn: een inloophuis, een diaconaal project of een pioniersplek. Op deze manier wil ik iets positiefs bijdragen aan de samenleving. Ik geloof dat ik door kleine gebaren het leven van andere mensen mooier kan maken.”

Wat vindt ze van de opleiding tot nu toe? ,,Ik merk dat ik in mijn leerproces aangemoedigd word om mij te ontwikkelen tot de persoon die ik (als christen) wil zijn in de wereld van morgen. Naast christen zijn in daden wordt ons op de opleiding geleerd om ‘iets zinnigs te zeggen over God’. Dus daden èn woorden, of andersom.”

Nog even terug naar die ‘verjaardagsvraag’. Wat antwoord jij, misschien volgend jaar? Kennis maken met de sfeer op de CHE kan je in ieder geval tijdens de Huis van Belle-dag, maar natuurlijk ook al tijdens de open avond voor voltijdopleidingen op 26 maart 2019 of 19 juni 2019, 18.30 – 21.00 uur.

PS: Heb jij je ticket voor de Huis van Belle-dag al? Je koopt die hierrr!