In welk seizoen zit jouw geloof?

Voor alles wat gebeurt is er een uur,

Een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

  • Prediker 3:1

Prediker

Die Prediker, dat was wel een wijs man! Met enige regelmaat lees ik stukjes uit het boek dat hij schreef, vooral hoofdstuk 3 waarin hij opsomt waar allemaal een tijd voor is. Het troost en bemoedigt me. Want als ik nu voel dat ik misschien in de tijd van verdriet zit, of de tijd van afbreken, rouwen of zoeken, dan mag ik erop vertrouwen dat er ook een tijd apart is gezet om te lachen, op te bouwen, te dansen en te vinden.

Seizoenen in je geloof

Ik denk dat dit ook geldt voor je geloofsleven. Laatst had ik het hier met een vriendin over. Ik vertelde haar in welk seizoen ik dacht dat mijn geloof zat: zo’n beetje aan het eind van een winter. Ik zie uit naar de lente, maar voel dat de tijd nog niet helemaal rijp is. Misschien zit jij met je geloof juist wel in een zomer. Alles is stralend, je voelt je dicht bij God, het kost je eigenlijk maar weinig moeite om je Bijbel te lezen en te bidden, je voelt je gesterkt door Gods aanwezigheid en leeft vanuit de Heilige Geest. Wat mooi is dat! Of die periode is juist voorbij en je voelt dat het een beetje aftakelt, dat er afstand komt. Dan zit je misschien wel in een herfst. In welk seizoen denk je dat jouw geloof zit?

God is aan het werk

Iets verderop in het hoofdstuk 3 van Prediker kun je lezen dat we als mens vooral mogen genieten van het goede onder de zon. En dat God aan het werk is. Hij is degene die de tijden vaststelt, en wat Hij doet, doet Hij zó zodat we ontzag voor Hem zouden hebben. In elk seizoen is God aanwezig. Hij geeft je de stralende blijdschap en het gevoel van Zijn nabijheid in de zomer, in de winter blijft Hij trouw, in de lente geeft Hij kracht om op te bouwen en in de herfst belooft Hij: het wordt zwaar, maar Ik zal je niet loslaten. De tijden zijn in Zijn hand en Hij werkt er door heen. Het enige wat ik hoef te doen, is naar Hem blijven kijken en zeggen: God, U bent goed!

Is God goed in de winter?

Dat kan best een lastige uitspraak zijn. Ik heb daar best wel eens moeite mee. Is God eigenlijk wel goed? Ook als er herfst komt of de winter lang duurt? Ja! Misschien voel je het niet altijd, maar: Ja, God is goed! Hij houdt je vast, ook al voel je dat niet. Hij is trouw, ook al vraag je je af of Hij zich nog om je bekommert. Ik bid dat je daaraan vast mag houden in koude seizoenen en dat je je mag verheugen als de zon van Zijn aangezicht schijnt.

In welk seizoen zit jouw geloof denk je? Wat doet dit met je relatie met God?

Photo by James Coleman on Unsplash