Je schepen achter je verbranden

Ik kijk achterom. Achter mij is de zee en voor mij zijn eindeloze duinen. Verder op de zee zie ik rookwolken omhoog stijgen. Ik wrijf in mijn handen en met een blik van hoop kijk ik nu naar voren. De schepen achter mij zijn verbrand. En ik houd mijn blik gericht op een klein, maar steeds sterker wordend lichtje aan de horizon.

Waarschijnlijk ken je de uitdrukking wel. Hij heeft de schepen achter zich verbrand. Deze uitdrukking komt van ver terug in de tijd. Toen mensen emigreerden naar een ver land en letterlijk hun schip achter zich verbrandden omdat ze niet meer terug wilden naar huis en zo ook niet naar huis terug konden gaan. Je schepen achter je verbranden betekent nu meestal dat je je oude leven achter je laat om zo je nieuwe leven in te gaan.

In het Nieuwe Testament zegt Jezus ook tegen zijn discipelen dat ze alles achter moeten laten en Hem moeten volgen. Dat klinkt nogal radicaal vind je niet? Toch vraagt Jezus het aan zijn discipelen en aan de mensen die hem willen volgen. De discipelen lieten hun boten achter en volgden Jezus. Als het ware verbrandden zij hun oude leven om het nieuwe leven met Jezus in te gaan.

Jezus vraagt ons eigenlijk ook hetzelfde. Hij vraagt ons om met hem een nieuw leven te beginnen. Om alles achter je te laten en Hem te volgen. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Wat moet je achter je laten?

Iedereen heeft zijn eigen schip

In jouw en mijn leven hebben wij allemaal ‘iets’. Met dat ‘iets’ bedoel ik een schip. En dat schip kan ervoor zorgen dat het soms lastig is om Jezus te volgen. Dat kan zijn omdat je bang bent, of onzeker en daar heel erg veel mee bezig bent. Het kan een verslaving zijn. Een geheim dat je aan niemand durft te vertellen. Zo’n schip kan je belemmeren omdat je je dan heel erg veel zorgen maakt. Het maakt je vrij als je dat achter je zou kunnen laten. Dat is moeilijk. En dat kan tijd kosten. Maar het is het waard.

Het is het waard om je blik gericht te houden op Jezus en je schepen achter je te verbranden. En vooruit te kijken naar het Licht aan de horizon.

Luistertip:

Photo by Sam Schooler on Unsplash