Leven vanuit geloof | Part 3

Hello ladies! De vorige keren hebben we de eerste praktische manier waarmee je jouw geloof in daden kunt omzetten besproken. Namelijk, door je geloof vrij te zetten door middel van je gebeden. Je kunt de blogs hierover hier teruglezen: part 1 en part 2. Vandaag bespreken we de tweede praktische manier om jouw geloof in daden om te zetten. Komen ze!

De tweede praktische manier waarop je jouw geloof in daden omzet is door je geloof vrij te zetten door middel van wat je zegt. Ik kan er niet vaak genoeg op terugkomen: woorden hebben kracht! Eén van de belangrijkste lessen die de Heer mij heeft geleerd is dat, als we Zijn wil willen doen, onze woorden moeten overeenkomen met Zijn woord. Het is dus heel belangrijk dat we vol geloof bidden. Ook mag je heel specifiek voor iets bidden, je hoeft niet te spreken in vage termen of door heel veel woorden te gebruiken. God vraagt dit zelfs van ons: “En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.” – Mattheus 6: 7 (NBG51).

Welke woorden spreek jij?

Maar, je spreekt niet alleen woorden tijdens het bidden. We spreken heel de dag door woorden uit. Vrouwen schijnen zelfs 20.000 woorden per dag te spreken. Wow, best wel veel, hè? Interessant om te doen, want het geeft je een leuk inkijkje in jouw kwaliteit van leven: ga eens na bij jezelf… Zijn de woorden die jij spreekt overwegend positief of overwegend negatief? Spreek je woorden van leven, of spreek je woorden van vernietiging? Dit laatste klinkt heftig, maar wanneer je erover nadenkt, is het wel kloppend. Als jij bijvoorbeeld roddelt over een vriendin, dan vernietig je een (klein) stukje vriendschap terwijl je dit doet.

Woorden van geloof

God vraagt ons om woorden van geloof te spreken. Dit kun je doen door te kiezen om te zeggen wat God zegt, zelfs wanneer het lijkt alsof er niets gebeurt. Zo helpt het om te zeggen: “God heeft een geweldig plan voor mijn leven en ik geloof dat er voor mij en door mij heen iets goeds gaat gebeuren. Deze dag heeft de Heer gemaakt, en ik ga ervan genieten!”. ‘Brr..’, denk je misschien. ‘Weer zo iemand die zegt dat ik iets moet proclameren over mijn leven, terwijl ik me eigenlijk helemaal down voel; nou, mij niet gezien.’ Als jij dit bent: ik was (en ben soms) ook zo. Wat cynisch tegenover dit soort ‘oplossingen’. Toch wil ik je uitdagen om het eens te doen. Deze uitspraken zijn namelijk gebaseerd op de Bijbel, dat boek wat ons zo kostbaar is, dat boek vol Leven…!

De uitspraken, of eigenlijk beloften, zijn gebaseerd op Jeremia 29:11, waarin staat: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”, en in Psalm 118: 24, waarin staat: “Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.”. Iedere keer dat we met woorden van geloof uitspreken wat God over ons zegt, zetten we ons geloof vrij en komen we op één lijn met Hem. Op deze manier is het veel makkelijker om te leven vanuit geloof, ook wanneer je geen resultaat ziet!

Volgende week bespreken we de derde en tevens laatste (in deze serie) praktische manier om te leven vanuit geloof.

Photo by Hanny Naibaho on Unsplash