Levenslesje #66 Onze diepste angst

Dit mooie gedicht heeft een tijd terug in Belle gestaan en hoorde ik vandaag weer voorlezen. Het blijft mooi, dus ik deel hem vandaag gewoon even met je. Lees het over en laat het tot je doordringen:

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Nelson Mandela sprak dit uit in zijn  inaugurale rede als president maar het schijnt eigenlijk een gedicht te zijn van Marianne Williamson