Liefde transformeert

Lieve vriendinnen,
Om de zoveel tijd krijg ik een mooie mail van The Passion Translation. De mail wordt zo geschreven dat het lijkt alsof God zelf tegen je spreekt. En ik geloof dat Hij dat ook doet, door de geschreven woorden van een mens heen. Hieronder deel ik graag een recente brief met je. De brieven zijn in het Engels, en daarom heb ik deze voor je vertaald in het Nederlands (met hier en daar een kleine toevoeging om het wat sprekender te maken).

Heel veel zegen bij het lezen van deze brief! Wie weet… Mag het precies dat zijn wat je nodig hebt. Je mag geloven dat God dit ook tegen jou wil zeggen. De boodschap strookt namelijk met de boodschap van de bijbel, en is ook gebaseerd op Bijbelteksten. Veel leesplezier, lieve vriendin. Laat je inspireren!

I Hear His Whisper… Be transformed by my love.

The greatest treasure you will ever receive is my love. Drink deeply from this fountain. Let the cool waters of my love wash away every distraction and every temptation. Heaven is open for you to come and drink all that you desire. Come, my child. Be transformed by my love until all else becomes secondary. Live in this place of perfect love.

The demands of the world are silenced by my love—every single thing weighing you down. Love brings peace and confident trust, because it reveals my character. Love releases my mercy. It is a power that cannot be defeated. I have promised to transform you. To change you from the inside out, until you look and sound like me—the Person of Love. Allow my love to work deeper and more thoroughly within you. The change you long for will happen before your very eyes. My love has power to subdue and to conquer what troubles you. Today, I renew my promise: I will transform you by my love

Ik hoor Zijn fluistering… Laat je veranderen door Mijn liefde

De grootste schat die je ooit zal ontvangen is Mijn liefde. Je mag oneindig drinken uit deze fontein. Laat het koele water van Mijn liefde elke afleiding en verleiding van je afwassen. De poorten van de hemel staan open voor jouw komst, zodat je daar alles wat je wenst of verlangt mag komen ontvangen. Kom, Mijn kind. Wees veranderd door Mijn liefde, totdat al het andere in je leven op de tweede plaats komt. Leef op deze plek van volmaakte vrede.

De eisen van de wereld worden het zwijgen opgelegd door Mijn liefde – alles wat er voor zorgt dat je je terneergeslagen voelt. Mijn liefde brengt vrede en een vast vertrouwen, omdat het Mijn karakter aan jou openbaart. Door Mijn liefde mag je zien wie Ik ben. Liefde zet genade ten volheid vrij. Genade is een kracht, een geschenk, dat nooit verslagen of vernietigd kan worden. Je kan de genade niet meer verliezen.

Ik heb beloofd dat het jou zal veranderen, je denken zal vernieuwen. Het zal je veranderen van binnenuit, totdat je precies zo klinkt en straalt als Ik – de Persoon van Liefde (de Persoon in wie liefde ten volle geopenbaard is). Sta Mijn liefde toe om dieper en grondiger in jou en je hart te werken. De verandering waar je zo naar verlangt, zal je met eigen ogen zien gebeuren. Mijn liefde heeft de kracht om dat wat jou belemmert, dat wat jou verdriet of pijn doet, te onderwerpen aan Mijn gezag en te overwinnen in Mijn naam. Vandaag vernieuw Ik mijn belofte aan jou door je dit te zeggen: “Ik zal je veranderen door met Mijn liefde in jou te werken.”