Maria, een geloofsheldin!

Stel je voor: Je bent verloofd. (In de Joodse cultuur was dit bijna hetzelfde als getrouwd zijn.) Op een gegeven moment komt een engel je kamer binnen en begroet je bij binnenkomst: “Goedemorgen! Je bent mooi met Gods schoonheid, mooi van binnen en van buiten! God zij met je.” Je schrikt en vraagt je af waar je deze begroeting aan te danken hebt. Maar de engel verzekert je: “Je hebt niets te vrezen. God heeft een verrassing voor je. Je wordt zwanger en baart een zoon en je gaat Hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn, ‘Zoon van de Allerhoogste’ genoemd worden. De Here God zal hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal voor altijd over het huis van Jacob regeren en er zal geen einde komen aan zijn koninkrijk.”

Klaar om te dienen

Opgeslokt in het moment vraag je je af hoe dit gaat gebeuren, aangezien je nog maagd bent. De engel antwoordt daarop dat de Heilige Geest over je zal komen en de kracht van de Allerhoogste over je zweeft. Het kind dat je ter wereld zal brengen, zal Heilig genoemd worden en Zoon van God. Tegelijkertijd informeert hij je over je tante die zes maanden zwanger is. Je verwondert je over de goedheid van God. Iedereen noemde je tante onvruchtbaar en nu dit bericht! Niets is onmogelijk bij God. Dan zeg je vol overtuiging: “Ja, ik zie het nu allemaal: Ik ben dienstmaagd van de Heer, klaar om te dienen. Laat het bij mij zijn, zoals u zegt.” Dan verlaat de engel je en sta je te trappelen om zo snel mogelijk je tante te bezoeken.  (Afgeleid van de MSG vertaling, The Message)

Wandelen in geloof

Het blijft een wonderbaarlijk verhaal! Maar heb je er wel eens over nagedacht dat hier heel veel geloof bij komt kijken? Er wordt een belofte uitgesproken. De boodschap is afkomstig van God. Hij vertelt dat er een kind geboren gaat worden uit Maria. Dit is al heel verwonderlijk, omdat Maria maagd is. De Heer maakt het nog bewonderenswaardiger door te zeggen dat ze zwanger gaat worden door de Heilige Geest. Op dat moment voelde ze niet opeens haar buik opzwellen of wat dan ook. Nee, het was enkel het woord dat ze hoorde en het was haar keuze om in die belofte te gaan staan. Te geloven wat de engel haar vertelde, of vast te houden aan haar ongeloof. Ik denk dat er in die paar minuten heel veel door Maria heen ging.

Geloofsheldin

Het eerste wat ze terug zei was: “Maar hoe dan, ik ben maagd?” Dit is een menselijke redenatie. Als je maagd bent heb je niet plotseling twee streepjes op je zwangerschapstest. De engel gaat door met zijn verhaal en vertelt op het laatst een wonder dat is gebeurd bij haar tante. Vanaf dat moment groeit haar geloof. Als zo’n wonder bij mijn tante kan gebeuren, dan ook bij mij!  Ze beaamt dat het zo zal gebeuren, zoals God gesproken heeft. Ze ziet nog niks, maar ze gelooft! Maria is een geloofsheldin. God werkt door geloof. Bij geloof gaat het niet alleen over geloven dat God bestaat, maar ook over geloven in de beloftes die God ons geeft en daarin wandelen. Wat God zegt, dat gaat gebeuren!

Wat geloof jij?

Dit getuigenis van geloof is waar vorige generaties voor werden geprezen. Geloof geeft ons de kracht om te zien dat het universum is geschapen en prachtig gecoördineerd door de kracht van Gods woorden! Hij sprak en het onzichtbare rijk baarde alles wat wordt gezien. Hebreeën 11: 2-3 TPT

Op Eerste Kerstdag lazen we het kerstverhaal al. En nu op Tweede Kerstdag staan we erbij stil dat Gods belofte is waargemaakt: Jezus is geboren! Wat zijn de beloftes die God jou heeft gegeven?

Photo by Dan Kiefer on Unsplash