Niet je verhaal

Je bent je verleden. Je bent je verhaal. En je bent wat je hebt gedaan of wat je is aangedaan.  

Dat dat niet waar is, weten we rationeel gezien allemaal wel. We geloven liever in de quotes die ons om de oren worden gesmeten, over dat succes hier begint. Dat je het verleden moet loslaten en je kunt manifesteren wat je wilt. Dat klinkt allemaal veel belovend, maar dat kan ook erg tegenstrijdig voelen, want hoe laat je los? 

Hoe kijk jij? 

Iedereen heeft dingen meegemaakt. Op basis van alle ervaringen in je leven, positief of negatief, vorm je een beeld van de wereld om je heen en van jezelf als individu. Dat alles bepaalt hoe jij vandaag de dag naar de wereld kijkt of hoe je je voelt en totdat je anders doet, zal dit zo blijven. Als jij vroeger vaak hebt gehoord dat je er niet toe deed of je nauwelijks liefde gekend hebt, zul je de wereld waarschijnlijk als onveilig zien. Als een plek waar jij teveel bent of niet gewenst. Deze gedachten, of eigenlijk leugens, kunnen zich gaan settelen in je hart. Je kunt er van overtuigd raken dat je er niet toe doet en je leven er op in richten. Niets nieuws durven proberen omdat je bang bent om te falen, je compleet afsluiten van de mensen om je heen uit angst om (opnieuw) te verliezen. Op deze manier ontstaat er een cirkel waarin je de leugens gelooft en je vastzit in je verhaal of eerdere ervaringen. 

Anders 

Dat herken ik zelf ook. Jarenlang zat ik vast in leugens en deed ik alles om mijn zwakte te verbergen. Streed ik mijn strijd alleen. Zocht ik bevestiging of werd ik een slachtoffer van mijn eigen verhaal. Dat gebeurde door het destructieve gedrag wat ik liet zien, goed te praten zonder echt te veranderen. Tot ik op een punt kwam dat ik het anders wilde. Dat ik niet langer wilde dat mijn verhaal zou bepalen wie ik vandaag de dag ben of wie ik zou worden. Ik besefte dat door alles heen God constant is geweest. Hij is mijn Papa en wat Hij zegt, wil ik geloven. Ja, we hebben allemaal een verhaal, dragen allemaal onze eigen rugzak, maar we ZIJN het niet. We zijn niet ons verhaal. We zijn enkel prachtige en gebroken mensen in zijn meesterwerk en van wie Hij intens veel houdt. 

Verandering 

In het licht van het kruis zijn wij vrijgekocht. Bestaat er vrijheid. Dat is de plek waar we ons verhaal neer mogen leggen en onze ogen mogen heffen. Daar zien we Hem, in wie wij weten wie we zijn. Alles van Hem in alles van ons. Je bent niet je verhaal, je hebt een verhaal. Vanuit dat besef mogen we delen, elkaar verder helpen om te helen. Vanuit die overtuiging, dat je Zijn geliefde kind bent, mag je je door je verleden heen werken. Verstoppen heeft geen zin. Die leugens die aan je trekken, vragen om gezien te worden, om er over te praten en bij God te brengen in gebed. De pijn en de bitterheid vragen om aandacht, niet om er in te blijven hangen, maar juist om los te kunnen laten. Uiteindelijk wil iedereen verandering, maar niemand wil veranderen omdat het je iets kost. Het vraagt je om het oude, pijnlijke maar veilige op te geven, om het te ruilen voor een nieuw, gelukkiger, liefdevoller en vrijer leven in Hem.  

Blik op Hem 

Lieve belle, je bent niet wat je hebt gedaan, wat je is overkomen of welke leugens je ook gelooft. Je mag leven vanuit de opstandingskracht van het kruis. Want diezelfde opstandingskracht is werkzaam in jou. Sta op zoals Hij deed, met je blik om Hem gericht. Laat alles wat is gebeurd niet langer bepalen wat nu is. Ren niet langer weg voor je verleden, gebruik het niet langer als excuus om te rechtvaardigen wat je doet. Het is aan jou de keuze. Kies je om te geloven – zelfs als dat niet zo voelt – wat Hij over je zegt en durf je je verleden aan te kijken, je er door heen te werken om het los te kunnen laten? Of houd je liever vast aan je overtuigingen, de vertrouwde pijn en onzekerheid? Ik wil je uitdagen om te kiezen voor het eerste. Om een prachtige reis aan te gaan met Hem. Om los te laten. En om niet je verhaal te zijn, maar het te hebben en uiteindelijk te gebruiken. Te gebruiken om te getuigen van Zijn goedheid, Zijn trouw en Zijn liefde.

Casting crowns – in the power of the cross