O kom, o kom, Immanuel

Vandaag is het Kerst, we vieren de geboorte van Jezus, lang geleden, in een armoedige beestenstal. Luister voordat je verder leest eerst eens dit lied, ‘O kom, o kom, Immanuel’. Neem er even een paar minuten de tijd voor en laat het op je inwerken. Hieronder kun je eventueel de Nederlandse tekst meelezen.

O kom, o kom Immanuel,

Verlos uw volk, uw Israël,

Herstel het van ellende weer

Zodat het looft uw naam, o Heer.

Refrein: Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuel.

O kom, Gij sleutel Davids, kom,

En open ons het heiligdom.

Dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord.

O kom, Gij wortel Isaï,

Verlos ons van de tyrannie.

Van alle goden dezer eeuw

O Herder, sla de boze leeuw!

O kom, die onze koning zijt,

In wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,

Verbreek het duister van de nacht.

O kom, o kom, Gij oriënt,

En maak uw licht alom bekend;

Verjaag de nacht van nood en dood,

Wij groeten reeds uw morgenrood.

Wat mij ontzettend raakt in dit lied is het verlangen dat eruit spreekt. Je hoort het al in de muziek, het is traag van het vragen. Waar wordt om gevraagd? Naar wie wordt verlangd?

Jesaja

Eeuwen geleden sprak de profeet Jesaja al de bekende woorden die we nu kunnen lezen in Jesaja 7 in de Bijbel: ‘De Heer zelf zal u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.’ Immanuel, God is met ons. In de eerste plaats was dit teken heel ergens anders voor bedoeld. Koning Achaz was koning over Juda, maar de koningen Resin en Pekach probeerden hem van de troon te stoten en Juda in te nemen. God stuurt vervolgens Jesaja naar de koning om hem gerust te stellen: die koninkrijken van Resin en Pekach stellen niks voor, daar hoef je niet bang voor te zijn!

Maar God vraagt wel geloof, lezen we in vers 9. En daar faalt koning Achaz… Hij doet het vroom voorkomen, maar wil er eigenlijk niet aan dat hij God nodig heeft en Hem moet vertrouwen. Hij wil geen teken. Je zou kunnen zeggen dat God hier een beetje zat van werd, en Hij geeft door Jesaja dan zelf een teken. Een jonge vrouw zal zwanger worden, een zoon ter wereld brengen en hem Immanuel noemen. En daarbij vertelt Jesaja: het koninkrijk Juda zal niet worden ingenomen door Resin en Pekach, waar koning Achaz zo bang voor was, maar door het machtige rijk van de Assyriërs. Uhm, God met ons, vrede op aarde? Hoe zit het met die belofte?

Mattheüs

Little did they know… Vele jaren later schreef Mattheüs zijn evangelie. In het eerste hoofdstuk noemt hij alle geslachten op. We lezen daar de naam van koning Achaz van Juda en komen uiteindelijk uit bij Jozef en Maria, de moeder van Jezus. God blijft dus trouw! Ook al werd Juda van de kaart geveegd, God zorgde ervoor dat uiteindelijk toch uit die stam Jezus geboren werd! De lijn van de geschiedenis gaat door. Mattheüs vertelt over de geboorte van Jezus: ‘Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet (Jesaja) door de Heer is gezegd: De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent: God met ons.’

Het teken dat God aan koning Achaz gaf, betekende niet alleen iets voor het koninkrijk Juda, maar wees ook vooruit. Het was een teken en belofte met een dubbele betekenis. Al heel lang leefde het volk Israël in verwachting van de Messias. En hier in Mattheüs 1 lezen we dat de belofte van die Messias vervuld is: Jezus is geboren, Híj is Immanuel.

God doet wat Hij belooft

Het lied dat je hebt geluisterd, vertelt van het verlangen naar die bevrijding. Het is een lied wat we met het volk Israël mee kunnen zingen in deze tijd van Advent. Israël verlangt nog steeds. Een groot deel van Gods volk heeft het Licht niet begrepen. Niet ingezien dat Jezus de beloofde en verwachte Messias was. Altijd als ik dit lied luister of zing, bid ik in stilte voor Israël. Ons geloof in Jezus als de beloofde Messias hebben we niet aan onszelf te danken: het is een gave van God. En vanuit dat geloof mogen we vandaag dit lied van verlangen met blijdschap zingen. Omdat we weten dat Jezus ís gekomen! God maakt zijn beloften waar, Hij doet wat Hij belooft. De boodschap van Kerst is dat God met ons wil zijn! In Jezus gaat Hij de weg naar Hemzelf toe vrijmaken, zodat we voor altijd bij Hem kunnen zijn.

Morgen…

Wat het betekent dat God met ons is? Dat lees je in de blog van morgen. 😉 Vandaag vieren we eerst feest, danken we God voor het wonder van zijn Zoon. Prijzen we Hem omdat Hij doet wat Hij belooft. Eeuwenlang zong het volk Israël van verlangen naar de Messias. En vandaag belijden we: Hij is gekomen. Immanuel, God is met ons!

Vier jij vandaag ook feest in je hart? Geloof je dat God met jou is?

Photo by T. Rampersad on Unsplash