Oordelen over anderen

Het is soms moeilijk om niet te oordelen over anderen. Of het nou gaat over de spullen die ze hebben en de rijkdom waar ze dus in leven of om de emoties die mensen om ons heen tonen. Oordelen over anderen is ook veel te makkelijk en naar mijn mening volkomen menselijk. Wel ligt er gevaar op de loer. Heel vaak kloppen de vooroordelen niet met de werkelijkheid. Een inschattingsfoutje is zo gemaakt.

Jezus wist dat de mens veel moeite zou hebben met oordelen en sprak ons indertijd streng toe met de woorden: ‘Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden’ (Lucas 6:37).

Hij gaf ons het voorbeeld van de splinter en de balk. Hij zei: ‘Waarom kijk je naar de splinter in het oog van een ander terwijl je de balk in je eigen ogen niet opmerkt?’( Mattheüs 7:3-5)

Het kan best zo zijn dat je iets negatiefs over iemand vindt of denkt. Kijk daar alsjeblieft mee uit! Want je kan mensen echt pijn doen met woorden. Sterker nog, de meeste vormen van pesten zijn gebaseerd op vooroordelen. Iemand beoordelen op kleding, gewicht of uiterlijke eigenschappen kan erg kwetsend zijn.

God heeft ons gemaakt met heel veel toewijding. Niks aan jou is lelijk, ook als je daar zelf anders over denkt. De bijbel heeft geen speciaal gebod over houden van jezelf. Toch kan je uit het gebod: ‘heb je naaste lief zoals jezelf’ opmaken dat je in zekere mate van jezelf moet houden. Daarbij gebruik ik graag het woord: zelfrespect.

Zelfrespect

Het is heel belangrijk om jezelf te respecteren zoals je bent. Je bent een kind van God en je bent het heel erg waard om hier dit leven te leven. Je grenzen aangeven is ontzettend belangrijk als we spreken over zelfrespect. Een grote reden waarom mensen oordelen of veroordelen is omdat ze niet blij zijn met zichzelf. Deze onzekerheid projecteren ze op anderen en dan kan er nog wel eens het één en ander aan kritiek ontstaan. Het lijkt een manier van je eigen gedrag verbloemen. Als je iets over een ander zegt wat niet goed is aan hem/haar, dan valt je eigen gedrag misschien wel mee en kan je het beter verwerken omdat je op deze manier je eigen geweten streelt.  Als dit het geval is, heb je weinig zelfrespect.

God zal jou niet belachelijk maken om wat dan ook, want Hij heeft jou gemaakt. Je bent goed genoeg want je bent van Hem. Hij is het die van jou houdt en jou beschermt. Als je bevooroordeeld wordt hier op aarde is Hij er om je te troosten. Als je zelf moeite hebt met het niet veroordelen van anderen wil Hij jou daar bij helpen. Dan moet je wel een keuze maken en Hem vragen om wijsheid hierbij.

De HEER is genadig. Hij houdt van jou en wil het beste voor je. Hij is opgestaan uit de dood om onze zonden te vergeven en gaf ons een nieuwe kans. Een nieuwe kans om te kiezen voor Hem die ons het leven gegeven heeft.

Photo by Alexander Shustov on Unsplash