Perfecte vrede: deel 2

Lieve meiden,

Afgelopen zondag  kon je een blog van mij lezen over Perfecte Vrede. Vandaag las ik dit in mijn leesplan ‘Bevrijd van stress’, op de Bijbelapp YouVersion. Ik vond het stuk zo mooi aansluiten, dat ik het jullie echt niet wilde onthouden. Dus, bij deze!

Je hebt toegang tot perfecte vrede

“Als je lang genoeg met stress te maken hebt gehad, besef je dat je het kunt uitstellen, ermee om kunt gaan en het kunt doormaken, maar je kunt het niet in je eentje overwinnen. Stress is chaos van de geest. Het reageert op veranderende omstandigheden waardoor we ons bedreigd, bang, bezorgd of angstig voelen. Maar ook al kunnen we de stress niet alleen overwinnen, we hebben ook toegang tot het tegengif, namelijk vrede.

Jezus wordt beschreven als de “Vredevorst” in Jesaja 9. Jezus was en is de vervulling van vrede. Toen Jezus op aarde was, beloofde Hij zijn discipelen dat Hij vrede zou geven en Zijn vrede bij ons zou achterlaten, zelfs nadat Hij terugkeerde naar de hemel. Er is geen vrede buiten Hem. Vrede wordt ook beschreven als een vrucht van de Heilige Geest, dus het is duidelijk belangrijk.

Er zijn veel dingen waarvan beweerd wordt dat ze vrede in ons leven brengen: technieken om voor jezelf te zorgen, artikelen over meditatie, journaling en heel veel andere opties. En hoewel er zeker plaats is voor al deze dingen, is er geen vervanging voor de ware, perfecte vrede die alleen in God te vinden is.

In de Bijbel stamt een van de fundamentele betekenissen van vrede af van het Hebreeuwse woord Shalam, wat heelheid betekent. Het is geen wonder dat we op eigen kracht geen vrede kunnen bereiken. We zijn gebroken mensen en we zoeken niet slechts naar een oplossing voor onze stress. We zijn uiteindelijk op zoek naar genezing. En alleen God kan de gebroken stukjes van ons leven nemen en ze tot volheid of heling brengen. Dat is wat Hij doet en wie Hij is.

En hier is meer goed nieuws. We hebben toegang tot Gods vrede. Jesaja schreef ook dat we een volmaakte vrede kunnen hebben als onze geest gefocust blijft op God. Als we teruggaan naar de betekenis van stress, beseffen we dat we onze nadruk op God kunnen leggen in plaats van op onze problemen.

De Heilige Geest helpt ons vrede te vinden, en Jezus biedt ons vrede wanneer we Hem erom vragen. Wees je vandaag bewust dat je stress niet in je eentje kunt overwinnen, maar je wel Degene kunt zoeken Die dat kan. En je vindt misschien alleen maar diepere heling in het proces.

Overdenk

Welke manieren heb je geprobeerd om zelf vrede te vinden?

Hoe kun je echte vrede vinden?

Wat zijn enkele gebroken plekken in jouw leven die genezing en heling nodig hebben?”

‘Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal Hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de Here van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen! De Here heeft gesproken tot het trotse Israël, dat zegt dat het zijn land beter en mooier dan tevoren zal herbouwen, ook al is het nu een puinhoop. De wilde vijgenbomen zijn omgehakt, maar die zullen worden vervangen door ceders!’ – Jesaja 9:6-9, Het Boek

‘Degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven! Vertrouw altijd op de Here God, want de Oppermachtige Here is uw eeuwige toevlucht.’ – Jesaja 26:3-4, Het Boek

‘Ik vertel dit allemaal omdat Ik nu nog hier ben. Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb. Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust.’ – Johannes 14:25-27, Het Boek

‘Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt.’ – Galaten 5:22-23, Het Boek

Leef jij in en vanuit Gods vrede?