Purpose – Justin Bieber

Kennen jullie het liedje ‘Purpose’ van Justin Bieber nog? Laatst stuitte ik op dit nummer, en eigenlijk was het de eerste keer dat ik rustig de tijd nam om het nummer te luisteren. Ik vond de boodschap van het lied verrassend bijzonder; het raakte me en zette me aan het denken over mijn doel in het leven. Ik concludeerde uit het lied dat hoe mijn leven ook zal lopen, welke keuzes ik ook maak en welke paden ik zal bewandelen, ik zal altijd mijn doel in Jezus hebben. En dat is meer dan sommige anderen kunnen zeggen. Het maakte dat ik me realiseerde wat een cadeau we als christenen eigenlijk in handen hebben.  

Vrij 

We weten dat het leven hier op aarde tijdelijk is. Dat weet iedereen. Maar wij weten ook, dat het leven niet ophoudt. Het blijft voortbestaan. We mogen ons gezegend weten met het feit dat er voor ons Eeuwig Leven is weggelegd, dankzij de Liefde van Jezus. Dankzij Zijn offer is de weg naar de Vader voor ons compleet vrijgemaakt. Compleet vrijgemaakt! Dat betekent dat je echt mag geloven dat, wanneer Jezus Koning is over jouw leven en je Hem hebt aangenomen als jouw Heer, je volledig vrij bent van de last van jouw zonden.  

Rechtvaardig 

Jouw zonden bepalen je identiteit niet langer: dankzij Jezus’ bloed ben jij geen zondaar meer, maar een rechtvaardige die soms nog struikelt. Natuurlijk belijden we onze zonden aan God, en zijn we ons bewust van het feit dat we een Redder nodig hebben. Ik vind het mooi hoe Justin Bieber zingt over zijn flaws, zijn imperfecties. Hij ontvangt niet alleen Gods genade hiervoor, maar hij gunt zichzelf ook genade: You can’t be hard on yourself for it, these are the cards you were given so you have to understand that’s not who you are.”  

Identiteit 

Net zoals Paulus in de brief aan Korinthe scheidt Justin zijn zonden van zijn identiteit. Hij is nu een kind van de Allerhoogste, en daarmee is hij een rechtvaardige geworden die soms nog fouten maakt.  

In 1 Korintiërs 4:3-4 staat namelijk het volgende: “Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enige menselijke instelling (de maatschappij, instituut kerk etc.). Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.”  

De Heere beoordeelt ons en Hij zegt dat je rein gemaakt bent als je het offer van Jezus voor jouw leven aanneemt. Je hoeft jezelf dus niet meer te beoordelen. Onze ziel – het meest kostbare dat we bezitten – is, zoals Justin het mooi zingt, in de handen van God. Je mag weten dat, dankzij Jezus’ moedige optreden, er een plekje voor jou is in de hemel. En ons doel hier op aarde is anderen ook te leiden naar die prachtige vrijheid. Wat een mooie opgave, hè? 

Lees hier de tekst van Purpose:

Foto door Pixabay via Pexels