SexSpecial – BibleBasics

Ik merk dat het bij jullie leeft: wat mag wel en wat mag niet? Wanneer is te ver? Mag je samenwonen? Mag je seks voor het huwelijk? Wat zegt de Bijbel hierover? Deze blog ga ik daar een reactie op geven.

Ik heb inmiddels al heel wat basics geschreven. De BibleBasics gaan over wat de Bijbel zegt over seksualiteit. Voor mij, en ik denk ook voor veel van jullie, is het belangrijk om te weten wat de Bijbel zegt over seksualiteit.

Waarom?

Ik wil je vragen waarom het zo belangrijk voor jou is. Ga even voor jezelf na wat voor jou de reden is dat je wilt weten wat de Bijbel zegt over seks. Misschien vind je het belangrijk om God gehoorzaam te zijn en zo min mogelijk te zondigen. Misschien wil je toetsen wat je altijd verteld is. Misschien wil je toestemming om je eigen keuzes te kunnen maken.

Wat zou het heerlijk zijn he, voor eens en voor altijd duidelijkheid: dit mag wel en dit mag niet volgens de Bijbel. Denk even met mij mee. Stel dat ik je daar een antwoord op zou geven, wat zou dat voor jou veranderen? Zou je daar vrede mee hebben en je ernaar voegen? Of zou het onvrede oproepen omdat ik misschien iets zeg waar je je niet in kan vinden?

Regels of een visie?

Er zijn verschillende manieren waarop je met seksualiteit kunt omgaan. Een groot onderscheid is onbewust of bewust. Als je onbewust met seksualiteit omgaat laat je het je een beetje overkomen. Je ziet wel wat ervan terecht komt. Ik hoop jullie met mijn blogs te stimuleren bewust met seksualiteit om te gaan. Als je bewust met seksualiteit omgaat kan je je door twee dingen laten leiden: regels of een visie. Met regels heb je helder: dit mag wel en dit mag niet. Met een visie gaat het meer om wat jij wel en niet wil.

In de BibleBasics wil ik Bijbelse principes laten zien en hier met jullie over nadenken. Ik wil geen regels voorschrijven, maar laten zien wat belangrijke bouwstenen kunnen zijn voor jouw eigen visie. Want als jij een eigen visie hebt en weet waarom je bepaalde keuzes maakt kan je daar ook sterk in staan.

Wat vind jij belangrijker: heldere algemene regels of een heldere eigen visie?

Deze blog werd geschreven door Daniëlle.