Sta op en schitter – interview met Daniëlle Heerens

Morgen verschijnt het dagboek Sta op en schitter, een nieuw bijbels dagboek speciaal voor meiden. Wij van Huis van Belle mochten vast een interview met schrijfster Daniëlle doen: ze vertelt je alles over het dagboek en wat zij nou allemaal leert uit de Bijbel. Ga ervoor zitten, want het is lekker lang!

Jij hebt het bijbelse dagboek “Sta op en schitter” geschreven. Waarom dit boek?

Ik zal eerlijk bekennen dat het niet mijn eigen idee was; de uitgever kwam met de vraag of ik een dagboek voor tienermeiden wilde schrijven. Maar het idee sprak me aan (zelfs al had ik na mijn eerste dagboek gezegd dat ik nooit meer een dagboek zou schrijven) en hoe meer ik ermee bezig was, hoe meer ik ging hopen en bidden dat ik door de stukjes die ik aan het schrijven was heel veel meiden zou mogen bereiken. Dat ik hen zou kunnen helpen in hun geloof, met de vragen en twijfels die ze misschien hebben. Al is er maar één die iets aan het dagboek heeft, dan is het die vele uren schrijven al meer dan waard.

Waarom heb je dit dagboek “Sta op en schitter” genoemd?

Ook de eer van deze titel kan ik niet opstrijken. Ik had zelf een heel aantal titels bedacht en op een zondag, toen ik bij mijn ouders was en samen met hen en mijn zus aan tafel zat, legde ik ze aan hen voor; ik was benieuwd wat zij mooi vonden. En vervolgens kraakte mijn zus ze allemaal af… en kwam met de titel Sta op en schitter. Eerst vond ik het maar niets (ik was eerlijk gezegd een beetje chagrijnig nadat ze al mijn titels van tafel had geveegd), maar in de dagen daarna bleef de titel door mijn hoofd zingen. En toen ik niet lang daarna een idee kreeg voor de opzet en wist wat ik met het dagboek wilde – meiden laten ontdekken dat God van en houdt zoals ze zijn en dat ze mogen opstaan en schitteren, om te laten zien wie ze zelf zijn en Gods licht en liefde te verspreiden in de wereld – was het duidelijk wat de titel zou worden: Sta op en schitter.

Kun je iets vertellen over je reis met God? Wie is God voor je? Is dat altijd zo geweest of ben je veranderd daarin?

God is eigenlijk altijd in mijn leven geweest, maar niet altijd even aanwezig. Toen ik zelf een tiener was, heb ik best een aantal moeilijke jaren doorgemaakt, o.a. doordat ik anorexia had. Ik voelde me destijds vaak onbegrepen en alleen, en kon niet zo veel met het geloof en God. Ik bad wel en las uit mijn bijbel, maar het geloof leefde niet echt; het was alsof God ver weg was en ik begreep ook niet zo goed waarom ík dit nu moest krijgen.

Pas de laatste jaren besef ik dat God er wél was, want als ik terugkijk, kan ik alleen maar concluderen dat Hij me niet in de steek liet, maar voor me zorgde. Dat Hij uit alles wat ik heb meegemaakt iets goeds heeft laten voortkomen, want Hij heeft me zo veel gegeven. Daar ben ik Hem heel dankbaar voor.

God is nu voor mij veel persoonlijker dan Hij in mijn jeugd is geweest. Wie Hij precies voor me is, dat vind ik altijd moeilijk onder woorden te brengen. Hij is Degene aan Wie ik alles kwijt kan: mijn onzekerheden, mijn twijfels en vragen, mijn zorgen, mijn blijdschap. Hij is Degene Die voor me zorgt en me helpt met alles wat ik doe, ook het schrijven van bijvoorbeeld dit dagboek. Eigenlijk is het zoals ik ergens in het dagboek schrijf: Als je God eenmaal hebt leren kennen en van Zijn liefde voor jou hebt geproefd, is een bestaan zonder Hem niet meer voor te stellen en gaat héél je wereld om Hem draaien. Dan wordt Hij je alles. (Al zou mijn bestaan nog wel meer kunnen en mogen draaien om Hem en minder om mezelf.)

Welke lessen uit de Bijbel heb je geleerd en zou je graag willen doorgeven?

Dat zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Tijdens het schrijven van het dagboek heb ik zo veel mooie, nieuwe Bijbelteksten ontdekt en daardoor veel over God geleerd. Maar om misschien wel de mooiste les te noemen, is dat God zo vol liefde en genade is, en ons nooit verlaat. Dat komt steeds weer terug, in verschillende teksten. Zoals:

 • Ik vergeet jou nooit. (Jesaja 49:15)
 • Mijn liefde zal nooit van jou wijken. (Jesaja 54:10)
 • Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol. (Jesaja 43:4)
 • Ik ben vol genade. (Jeremia 3:12)
 • De HEER is genadig en liefdevol, en tot vergeving bereid. (Joël 2:13)
 • De HEER verlangt naar jou. (Jesaja 62:4)
 • De HEER zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. (Sefanja 3:17)
 • Ik zal bij je zijn. (Exodus 3:12)

Dat is iets wat ik meiden wil meegeven, maar nog zo veel meer. Ik hoop dat door het dagboek duidelijk wordt wat geloven inhoudt, wat het van je vraagt en – nog veel meer – wat het je geeft. Wat Gód je geeft als je bij Hem wilt horen. Ik wil hun leren dat ze mogen opstaan en schitteren voor Hem.

Twijfel je weleens aan God/de Bijbel?

Aan God Zelf en de Bijbel twijfel ik niet zozeer, maar ik twijfel weleens aan Zijn beloften. Of beter gezegd: ik vind het vaak nog best moeilijk om te geloven dat alles wat God heeft beloofd ook voor mij geldt, omdat ik mezelf het soms niet waard vind. Tenslotte heb ik zo veel verkeerd gedaan en in de tijd dat ik ziek was heel weinig aandacht aan Hem besteed. Maar zo is God niet, dat ontdekte ik steeds weer tijdens het schrijven.

Twee teksten passen daar mooi bij: Als jij Hem ontrouw bent, blijft Hij je trouw. (2 Timoteüs 2:13) En: Hij is trouw en doet Zijn belofte gestand. (1 Tessalonicenzen 5:24) Wat ik en jij ook doen, Hij blijft ons trouw en alle beloften die Hij aan ons heeft gedaan ook. Hij is er voor ons en we mogen altijd bij Hem komen, en als we toegeven wat we verkeerd hebben gedaan, zegt Hij: Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan. (Jesaja 6:7) Dat is wat ik soms best lastig vind om te geloven – dat Hij ál mijn zonden wil vergeven – maar als ik de Bijbel moet geloven, kan ik er niet omheen. In Ezechiël 16:63 staat het zelfs zwart-op-wit: Ik vergeef je alles wat je hebt gedaan.

Het is dus écht waar. En daar probeer ik me, ondanks de twijfels, aan vast te houden, en daar mag ook jij op vertrouwen. God houdt Zich aan alles wat Hij jou in Zijn Woord belooft.

Wat is jouw favoriete tekst uit de Bijbel?

Er is eigenlijk niet één specifieke Bijbeltekst die mijn favoriet is, omdat ik niet kan kiezen uit al die mooie beloften, bemoedigingen en woorden van God in de Bijbel. De ene keer spreekt de ene tekst me aan, maar een volgende dag kan ik me heel anders voelen of aan iets anders behoefte hebben en is dat een andere Bijbeltekst. Maar om er een paar te noemen (de teksten die ik noem bij vraag 4 passen hier ook):

  • Ik heb je altijd liefgehad, Mijn ​liefde​ zal je altijd vergezellen. (Jeremia 31:3)
  • Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. (2 Koningen 20:5)
  • Ik ben met je, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28:20)
  • De HEER zal Zijn liefste bezit niet verlaten. (Psalm 94:14)

Welke tip wil je meiden meegeven als ze de Bijbel gaan lezen?

Als ik naar mezelf kijk, merk ik soms dat ik te snel Bijbellees. Dan heb ik het druk, maar wil ik het niet overslaan, dus lees ik vlug een stukje, om dan verder te gaan met mijn werk of wat ik dan ook moet doen. Maar dat is juist wat ik niet moet doen, want ten eerste komt dat wat ik lees daardoor niet echt binnen; het gaat zogezegd het ene oor in en het andere weer uit. En wat ik daardoor ook mis, is wat God door Zijn Woord tegen me wil zeggen. Omdat ik niet de tijd neem om Zijn woorden tot me te laten doordringen, hoor ik Zijn stem niet en de beloften, bemoedigingen of aansporingen die Hij voor me heeft ook niet.

Daarom zou ik willen zeggen (en dat doe ik eerst en vooral tegen mezelf): neem – hoe druk je ook bent – de tijd om in de Bijbel te lezen en wat je leest tot je door te laten dringen. Dan kan het haast niet anders of God gaat door Zijn Woord tegen je spreken. Misschien een bemoediging, als het even niet zo lekker gaat. Of een belofte, als je twijfelt over iets of onzeker bent. Een aansporing om iets te doen. Of wat je dan ook nodig hebt. God weet het, omdat Hij je door en door kent en Hij zal het je geven ook, omdat Hij oneindig veel van je houdt.

We mogen van dit mooie bijbelse dagboek 1 exemplaar weg geven! Je doet mee door het winformulier in te vullen, volgende week trekken we een lucky winnaar!

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Foto Daniëlle door Marjan van Houwelingen