The Boy, The Mole, The Fox and The Horse | Part seven

Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets geschreven heb over The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Af en toe kom ik het boekje thuis tegen en blader ik er weer in. Ik merk dat er zoveel moois in staat. Genoeg om nog een aantal blogs over te schrijven dus! In deze blog kijken we naar een dialoog tussen The Boy en The Horse. Het gaat over het meten van je waarde. Voor us females ook wel interessant, aangezien wij onze waarde vaak meten aan de wereld om ons heen. De wereld die ons vertelt wat schoonheid is, die ons vertelt dat je waarde alleen gemeten kan worden in je sociale status, je uiterlijk, je prestaties, je burgerlijke staat of je carrière.

De eerdere blogs over The Boy, The Mole, The Fox and The Horse kan je hier vinden: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.

Les 7 | Your true worth

“Do you have any other advice?” asked the Boy.

“Don’t measure how valuable you are by the way you are treated”, said the Horse. “Always remember you matter, you’re important and you are loved, and you bring to this world things no one else can.”

Laat dat eens tot je doordringen. Jij bent belangrijk. Jij bent geliefd. Dat wat jij kan; jouw talenten, jouw eigenaardigheden en jouw karaktereigenschappen.. Ze zijn uniek. Jij bent uniek. Daar mag je lekker van genieten!

Een beetje anders

Soms is het zo dat anderen dit niet lijken te zien. Of erger nog, dit anders lijken te zien. Ze lijken helemaal niet te genieten van jouw unieke persoontje, integendeel, ze kraken je misschien juist wel af omdat je ‘een beetje anders’ bent. Heb je weleens beseft dat mensen dit soms doen omdat ze jaloers zijn op de vrijheid die jij voelt om jezelf te zijn?

Aanpassen aan de massa

Weet je, wij mensen zijn gevoelig voor de mening van anderen. Vaak hebben we de neiging om ons volledig aan te passen aan de massa. Dan vallen we tenminste niet op. Dan horen we er bij. Als mens hebben we een intens diep verlangen om er bij te horen. Zo zijn we gemaakt. We hebben zó’n verlangen deel uit te maken van de groep. En zonder dat je het doorhebt, kun je een grijze muis worden.. Onopvallend, niet gek – maar ook niet echt bijzonder. “Normaal”, wat dat dan ook is. Het is ook een beetje een cultuurdingetje. Zo worden we in Nederland vaak opgedragen om ‘gewoon normaal te doen, dan doe je al gek genoeg’. Jammer eigenlijk, want daarmee laat je jouw eigen uniciteit soms ondersneeuwen door mainstream gedragingen. De vraag is: neem jij daar genoegen mee?

Unieke eigenschappen omarmen

Ik weet nog dat het verlangen om ergens bij te horen nog sterker naar voren kwam toen ik een jaar of 15 was. Ik wilde zo graag bij de groep horen dat ik unieke eigenschappen van mijzelf naar de achtergrond liet verdwijnen en andermans gedrag ging kopiëren. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat ik helemaal niet ‘populair’ was, zoals ik dat zelf graag wilde. Soms vonden mensen me zelfs een beetje irritant. Inmiddels heb ik geleerd dat het juist die unieke eigenschappen zijn, die het waard zijn om te omarmen. Die me anders maken. De schoonheid van uniciteit. Dit kon ik pas leren toen ik ontdekte waar ik echt bij hoor. Of beter gezegd, bij Wie. Recent heb ik openlijk verteld over de liefde van Jezus in mijn leven en heb ik hardop voor Hem gekozen. In mijn hart had ik dit allang gedaan, maar het was heerlijk om dit ook aan iedereen te laten zien. “Ik hoor bij HEM!”

Eén met Hem

Het leuke aan bij Hem horen is dat je niet jezelf hoeft te verliezen wanneer je Hem na wilt doen. Sterker nog, je mag één met Hem zijn. Hij woont in jou. En hoe langer je met Hem omgaat, hoe meer je op Hem gaat lijken. Dat betekent niet dat je jezelf kwijtraakt, want Hij heeft je bijzonder gemaakt. Besef je dat? Jij bent bijzonder. Zo iemand als jij hadden we nog niet in deze wereld. We hebben je nodig, precies zoals jij gemaakt bent.

Een nieuwe natuur

Soms raak je wel een deel van jezelf kwijt als je met Jezus omgaat. Je oude natuur, noemen we dat. Dat houdt in: de zondige jij. Wanneer je bij Jezus hoort, wast Hij je schoon. Zo wit als sneeuw. Je oude natuur wordt met Hem begraven, en in Hem ontvang je een nieuwe natuur. Natuurlijk maak je nog weleens foutjes, maar dat is niet waar de Heer dan naar kijkt. In de Bijbel staat dat je de mantel der Gerechtigheid aan mag doen als je voor Jezus kiest en Hem om vergeving vraagt voor je fouten. Dat betekent dat God een rechtvaardige ziet, wanneer Hij naar je kijkt. Bijzonder hè?

“I will sing for joy in God, explode in praise from deep in my soul! He dressed me up in a suit of salvation, he outfitted me in a robe of righteousness (…).” – Isaiah 61:10, The Message.

“Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan (…).” – Jesaja 61:10, De Statenvertaling.

“Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid (…).” – Jesaja 61:10, De Nieuwe Bijbel Vertaling

En wat maakt het dan nog uit wat anderen van je vinden…?

Photo by Dan on Unsplash