The Boy, The Mole, The Fox and The Horse | Part two

Daar zijn we weer, met de serie over De Jongen, De Mol, De Vos en Het Paard. In deze blog wil ik jullie een tweede les vertellen, die ik leerde van dit boekje. Heb je mijn vorige blog gemist? Je leest ‘m hier.

Les 2 | What do you think is the biggest waste of time?

Dit keer is het De Jongen die de vraag stelt. De Mol geeft antwoord: “Comparing yourself to others”.

Die raakte me wel even. Want man, dat doe ik dus aan de lo-pen-de band. En jij misschien ook wel? Echt dames, wat kunnen we onszelf en anderen toch tekortdoen door onszelf te vergelijken met anderen. Het kan eigenlijk maar twee kanten op gaan: 1. Jij voelt je minder happy met jezelf, misschien zelfs ongelukkig of 2. Je doet een ander tekort door minder over haar (of hem) te denken. Beiden niet goed. Beiden niet wat God voor ons heeft weggelegd.

God heeft ons gemaakt om te schitteren. En Hij heeft ons gemaakt om anderen te laten schitteren.

De Jongen antwoordt op De Mol: “I wonder if there is a school of unlearning.”

De school van de Heilige Geest

Lieverds, ik heb goed nieuws voor jullie: die school is er! Het is de school van de Heilige Geest. Je mag de Heilige Geest uitnodigen in jouw hart door Hem de regie te geven over je leven. Dit doe je bijvoorbeeld door alles te vertellen wat je dwars zit en je hart bij Hem uit te storten. De Heilige Geest is een Persoon, net zo echt als God de Vader en Jezus onze Verlosser. De Heilige Geest herken ik vaak als een soort geweten, maar ook als een fluistering. Hier bedoel ik mee dat ik Zijn Stem soms heel zachtjes hoor, in mijn hart. Ik kan bijvoorbeeld denken dat ik er niet toe doe, maar héél ver weg (zo lijkt het, door het geruis van de negatieve gedachten) hoor ik dan vaak een stemmetje die het tegendeel bewijst: “Mijn dochter, je bent geliefd.”

En zo wil ik ook aan jullie meegeven:

“Lieve dochters, jullie zijn geliefd! Stuk voor stuk, geliefd. Probeer jezelf niet te vergelijken met anderen, maar probeer te schitteren in het unieke persoontje die je bent en mag zijn. En laat een ander ook een ander zijn. Because you know what? It’s a waste of precious time..!”

Love voor jullie, en tot de volgende blog!