Tuinje in mijn hart – pt 3

In mijn vorige blog noemde ik verschillende soorten onkruid, die jouw tuin kunnen overwoekeren. Vandaag wil ik ze langsgaan en stuk voor stuk toelichten.

Trots

Trots kan zich op twee verschillende manieren uiten: je voelt je meer dan anderen, of minder. Het klinkt misschien gek, maar de laatste is ook echt een variant van ‘trots’. Trots heeft te maken met het centraal stellen van jezelf, of dit nu op een positieve manier is (“Ik ben toch wel veel fitter dan dat meisje naast me..”), of op een negatieve manier (“Ik zal nooit zo fit zijn als zij, ik kan ook niks.”). In beide gevallen ben je vooral met jezelf bezig. God waarschuwt ons voor hoogmoed in ons hart. Dit doet Hij niet voor niets; het kan ons hart namelijk beschadigen. Wanneer we onszelf centraal stellen, kan het lastig zijn om het grote plaatje te zien en om ons te focussen op Jezus en anderen.

Boosheid en bitterheid

Dit is een lastige. Wanneer ons onrecht aangedaan wordt, hebben we soms de neiging om hier boos te blijven. We laten ons leiden door deze boosheid. De Bijbel zegt niet voor niets: “Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.” – Efeziërs 4:26-27. Ik vind dit een mooi vers, want dit laat duidelijk zien dat je wel boos màg zijn, maar je ervoor moet oppassen dat deze boosheid wortel gaat schieten in je hart. Met andere woorden, je mag boos zijn op de ander, maar los het samen weer op voor de nieuwe dag begint. Geef de duivel geen kans om die boosheid te veranderen in bitterheid. Want ook bitterheid kan ons hart beschadigen; het maakt dat we minder ruimte hebben voor liefde in ons hart.

Aanstoot

‘Aanstoot nemen’ zou je kunnen vertalen als ‘je ergeren aan iets of iemand’. Remco geeft in zijn boekje ‘Hartbewaking’ het voorbeeld van Jozef. De broers van Jozef namen aanstoot aan hem door de uitspraken die hij deed (voor het hele verhaal: lees vanaf Genesis 37). Zij stoorden zich aan zijn trotse praatjes, wat uiteindelijk leidde tot verraad. Ze verkochten Josef, hun eigen broer, en hij werd weggevoerd naar een ver land. Je kunt, om wat voor reden dan ook, aanstoot nemen aan andere christenen. Er zullen altijd mensen zijn die je pijn doen, bewust of onbewust. De vraag is alleen: “Hoe ga je hier mee om?”. Want ook hier geldt: wanneer aanstoot zich nestelt in je hart, zul je merken dat je niet meer in liefde kunt wandelen. Sterker nog, het verkilt je liefde. Wanneer je aanstoot in je hart opmerkt, ga er dan mee naar God en vertel het aan anderen. Wanneer je het in het licht brengt, hoef je het niet op te kroppen in je hart.

Verleiding

Verleiding kan in alle soorten en maten op je pad komen. Remco noemt drie soorten verleiding: de verleiding van geld en materieel bezit, de verleiding van macht en de verleiding van seks. Wanneer je je overgeeft aan deze verleidingen en deze de boventoon in je leven gaan leiden, kun je erg op jezelf gericht raken. Er is dan geen ruimte meer voor de ander, of voor God. In plaats van te focussen op geld, kun je ervoor kiezen om je rijkdom te vinden in je familie, gezin of vriendinnen. In plaats van bezig te zijn met je populariteit, kun je ervoor kiezen om de minste te proberen te zijn. Het helpt daarbij  om je bewust te zijn van hoe God je ziet, in plaats van hoe anderen je zien. Lastig? Ja. Onmogelijk? Niets is onmogelijk voor degene die gelooft (Romeinenbrief)!

Als het gaat om seks, kun je ervoor kiezen om op een pure manier naar anderen (in het echt of online) te kijken. Een simpele (maar soms ook lastige) manier is de volgende: wegblijven van deze verleiding! Maar, dit is een gecompliceerd onderwerp en het doet er geen recht aan om hier een zwart-witte mening over te hebben.

Teleurstelling en ontmoediging

Het is moeilijk om je hart te beschermen, terwijl je dealt met teleurstelling of ontmoediging. Waar de verwachting het hoogst is, daar is de teleurstelling het grootst. Wanneer we teleurgesteld zijn, kunnen we ontmoedigd raken. Ontmoediging kan ervoor zorgen dat je neigt naar opgeven. Het  kan ertoe leiden dat je God niet meer durft te vertrouwen. Teleurstelling roept vragen op over de goedheid van God. Het is van grote waarde als je dan het grotere geheel kunt blijven zien. God zegt in Jesaja dat Zijn wegen hoger zijn dan de onze. Soms begrijpen we God niet. Wel mogen we weten dat God het beste voor ons heeft weggelegd. Hij heeft ons geluk voor ogen, niet ons ongeluk. We zullen momenten van teleurstelling meemaken in dit leven, maar de manier waarop we hiermee omgaan bepaalt hoe we in het leven staan.

Angst

Wanneer er angst wordt gezaaid in ons hart, kunnen we verlamd raken. We zijn dan niet meer in staat om verder te kijken, om stappen te zetten of erop te vertrouwen dat God alles in Zijn hand heeft. Angst heeft te maken met het gevoel van controleverlies. Belangrijk om dan te beseffen, is dat God in control is. Durf je Hem te vertrouwen in al je zorgen, in al je onzekerheden? Dit doet mij altijd denken aan het liedje ‘Do it again’ van Elevation Worship: “You have never failed me yet”.

En ook hier geldt: liefde drijft de angst uit! Als je de liefde van God kunt toelaten in je hart, zorgt Hij ervoor dat er geen ruimte meer is voor angst. Toch blijft het moeilijk om volledig te leven zonder angst. Weet dan dat Jezus erbij is en dat ook Hij angst heeft gekend. Tot in het diepst van Zijn vezels, vlak voor Hij gekruisigd werd. Hij begrijpt je en Hij houdt je vast.

Twijfel en ongeloof

Wanneer je hart vol twijfel of ongeloof is, kan je hart bitter worden. Remco legt uit dat bitterheid je hart hard maakt voor mensen, maar ongeloof maakt je hart hard voor het bovennatuurlijke van God. Remco  vertelt dat hij twijfel in zijn hart aanpakt door Bijbelteksten te lezen, het Woord van God hardop uit te spreken en ervoor te kiezen deze waarheid in zijn hart aan te nemen. Daarnaast stelt hij de vraag: “Naar wie luister je?” Adam en Eva luisterden niet naar God, maar lieten toe dat de slang hen aanzette tot twijfel. Bewust of onbewust, dit was hun keuze. Wij mogen kiezen om te luisteren naar de levende  woorden van Jezus, in plaats van naar de woorden van mensen die je geloof afbreken.

Toch is het hebben van twijfel niet alleen negatief; het maakt namelijk dat je er extra over gaat nadenken waar je voor staat. Dit kan ertoe leiden dat je een stevigere mening vormt over het geloof en dat je beter kunt verwoorden waar je voor staat.

Hoe bewaak je je hart in het dagelijks leven?

In bovenstaande stukjes staan hier en daar al aanwijzingen om je hart te bewaken. Hetgeen dat hierin het belangrijkste is, is het toelaten van liefde in je hart. Love is the answer. Allereerst moet je je bewust worden van het onkruid in je hart, voordat je dit kunt aanpakken. Wanneer je je hier bewust van bent, kun je God hierin betrekken. Je kunt tot Hem bidden en vragen om hulp om bestaande patronen in je leven te veranderen. Daarnaast is het belangrijk en fijn om dit te delen met mensen die je vertrouwt. Op deze manier hoef je het niet op te kroppen en gaat het onkruid niet woekeren in je hart. Jezus wil dat we leven in volheid: Hij wil ons alles geven! Maar, dit vraagt wel dagelijks om een keuze van ons. Het veranderen van patronen is namelijk best lastig!

Als laatste wil ik iets heel belangrijkst zeggen. Het is onmogelijk om perfect te zijn. Perfect te leven zoals God het bedoeld heeft. Het bewaken van ons hart is een richtlijn die Hij ons geeft. Het is bedoeld om ons te helpen om gezonde patronen aan te leren. Het is bedoeld om de kwaliteit van ons leven te verbeteren, zodat we vrij kunnen zijn! Zie het alsjeblieft niet als een eisenlijstje waar je aan moet voldoen. Dat is iets waar ik zelf ook erg gevoelig voor ben, maar het is niet zo dat wij onszelf volledig kunnen veranderen. Laat God jou veranderen. Laat Hem je helpen. Geef Hem ruimte in dit proces.

Wat leeft er in jouw hart? Zijn er dingen in je hart waar je aan wilt werken? Misschien herken je wel één van de hierboven beschreven onkruiden in je hart. Als dat het geval is: no need to worry! Nodig Jezus uit om dit proces samen met jou te bewandelen. Dit kun je doen door simpelweg tegen Hem te vertellen waar je mee zit en wat je graag zou willen veranderen. Met Hem erbij is succes gegarandeerd!

Photo by Benjamin Combs on Unsplash