Turn that pain into power!

Het zinnetje ‘turn that pain into power’ kennen jullie vast wel van het liedje ‘Superheroes’ van The Script. Ze zingen over twee personen die het moeilijk hebben gehad in hun leven en hun pijn hebben omgezet in kracht en begonnen te stralen.  Dat is ook waar ik in deze blog over wil schrijven.

Moeilijke momenten

Iedereen maakt dingen mee in zijn leven, leuke en moeilijke dingen. De een meer dan de ander. Die moeilijke momenten hebben we ook nodig om onszelf beter te leren kennen en sterke volwassenen te worden. Door de jaren heen kunnen er allerlei dingen op je af komen. Zeker ook al als je jong bent. Stress, depressie, eetstoornissen, verslavingen, etc. Die dingen kunnen het leven heel erg lastig maken. Toch is het leven daarmee niet onmogelijk.

Wat is belangrijk?

Geloof

Steun op God. Hij heeft het beste met je voort. Hij ziet je struggles en je pijn. Leg je moeilijkheden bij hem neer en vraag of hij dit samen met jou wil doen. Dat wil hij graag want Hij houdt van jou.

Grip

Probeer grip te krijgen op je moeilijkheden. Dit kan door hulp te zoeken als het niet alleen lukt. Of met andere te praten die je begreipen. Probeer je zelf te leren kennen en wat je moeilijkheden zijn. Het zal tijd en moeite kosten, maar dat is het echt waard en hier bij mag jeook echt vragen voor de hulp van God.

Accepteren

Accepteren wie jij bent en hoe jij bent! je mag er zijn. Accepteren dat jij niet hetzelfde bent als je beste vriendin. En accepteren dat sommige dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. God heeft iedereen uniek gemaakt, maar naar zijn evenbeeld.

Hou het in je achterhoofd…

Pain into power! Als je steeds meer en meer grip krijgt op je moeilijkheden en zelf misschien eroverheen komt, neem het toch mee in de rest van je leven. Er zullen altijd moeilijke dingen op je af komen. En dan mag je ook terug denken aan de andere moeilijkheden waar je al overheen bent gekomen! Moeilijkheden en pijn zijn momenten waar je veel van kan leren. Zie je moeilijkheden tegemoet als een uitdaging!

“When you’ve been fighting for it all your life. You’ve been working every day and night. That’s how a superhero learns to fly. Every day, every hour, turn that pain into power!” – The Script

(Vertaling: je hebt er je hele leven voor gevochten. je hebt er dag en nacht aan gewerkt. Zo leert een superhero om te vliegen. elke dag, elk uur, zet je pijn om in kracht!)

Heb jij pijn die je om zou willen zetten in kracht?