Uit het leven gegrepen – #1 Beroemd

Ken je dat? Dat gevoel? Je bent net terug van een supertoffe EOJD en het gevoel bekruipt je dat jij niet zo belangrijk bent als de mensen op het podium. Of wanneer je op het veld staat, of aan de zijkant van de Arena, en je kijkt naar de artiesten die het zo jong al gemaakt hebben en die zo mooi zijn, zo getalenteerd… Dat je het gevoel krijgt dat je eigenlijk minder waard bent, of dat je ook wel daar zou willen zijn, waar zij zijn in hun leven. Dat ze al zoveel hebben bereikt. En wat heb jij eigenlijk bereikt? Dat soort vragen kunnen je dan (soms onbewust) bekruipen. Vragen over je zelfwaarde. Vragen over gezien worden. Het gevoel van gezien willen worden, en erkend willen worden. Iemand willen zijn.  

Mislukt 

Ik heb dat zelf best wel, als ik beroemde mensen zie. En zeker als ze dan ook nog jonger zijn dan ik zelf ben. Dan bekruipt me echt het gevoel dat ik iets heb gemist in het leven. Dat ik mislukt ben, op een bepaalde manier. Of dat ik nooit de juiste kansen heb gekregen. Of dat ik bepaalde talenten niet heb, die ik graag zou willen hebben. Dan kan ik wel dat standaard praatje gaan afsteken van: “Het is allemaal schone schijn. Uiteindelijk gaat het erom dat God van je houdt, we zijn allemaal gelijk… In de hemel zullen de laatsten de eersten zijn… Beroemdheid, rijkdom en schoonheid is alleen maar aards goed, het zijn aardse schatten… De werkelijke waarde van het leven zit in liefde, in vrijheid, in jouw identiteit in Jezus…” En dat is allemaal waar. Het is cliché, maar het is allemaal waar.  

#oke 

Alleen ik merk dat het soms niet helemaal meer binnenkomt, juist omdat het zo cliché is. Of zo cliché aanvoelt. En wat ik eigenlijk tegen je wil zeggen, is dat het oké is als je deze gevoelens hebt. Ik denk dat we het allemaal wel herkennen (yes, ook de artiesten en presentatoren op het podium – alleen maar lobi voor jullie trouwens) dat je iemand in je leven hebt die verder is dan jij, iemand die in jouw ogen meer heeft bereikt of beter is in heel veel dingen. Of iemand die een soort ‘glow’ over zich heeft, iets dat jij ook wel zou willen hebben. Of een bepaald uiterlijk heeft waar je jaloers op bent.  

Dirk de Wachter, een bekende psychiater, vertelt dat de mensen van nu eigenlijk niet meer zo goed met tegenslagen of negatieve gevoelens kunnen omgaan. We schrikken er heel erg van en we willen zo snel mogelijk weer in het positieve terecht komen. Maar hij stelt ook dat het niet erg is om af en toe die negatieve gevoelens te hebben, dat het onderdeel van het leven is. “Een beetje ongelukkig kunnen zijn, dat is de kunst van het leven” zegt de Vlaamse psychiater (Wachter, 2019). Hij daagt ons uit om dat ook gewoon een plekje te leren geven en eens te kijken naar wat daaronder ligt. Als ik bijvoorbeeld bij mijzelf kijk, wat er onder dit jaloerse gevoel ligt en onder het verlangen om zo te zijn als de mensen op het podium, dan zit daar eigenlijk een hele dringende behoefte om gekend te worden. Om erkend te worden. Een verlangen om erbij te horen en een verlangen om iets gepresteerd te hebben. Er zit, heel diep vanbinnen, een verlangen dat mensen om me heen trots op me zijn en dat ik zelf trots op mezelf ben. Dat ik iets bereikt heb. Dat ik iemand ben. En nu pas kom ik er eigenlijk, soms moet je even doorgraven om tot de diepste kern te komen. Het verlangen om iemand te zijn.  

Ruimte 

Misschien herken je dat verlangen wel. Na die EOJD heb ik dat verlangen bij God bracht. Ik heb gewoon tegen Hem gezegd: “Heer, ik vind dit moeilijk. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik met deze gevoelens aan moet. Ze voelen verkeerd. Ik gun het mijn mede-broeders en zusters op het podium echt!” En op het moment dat ik dat deed, toen ontstond er ruimte voor mijn gevoelens. Ze mochten er zijn. Gewoon zoals ze op dat moment waren. Op het moment dat er ruimte ontstaat voor deze gevoelens, dan kan je er ook mee aan de slag. Dan kan je ook zien welke plaats God daarin heeft, in dat verlangen. Dan kan je samen met God gaan ontdekken hoe je dat verlangen een plekje kan geven en hoe je kan leren om voluit te leven. Maar, niet geheel onbelangrijk, je kan ook ontdekken dat je een stuk heling van Hem mag ontvangen. Heling van je gewonde ziel, die ooit de boodschap (de woorden, over ‘speak life’ gesproken) heeft gehoord dat zij (of hij) er niet mag zijn. Jouw ziel mag er zijn. Jouw persoontje, jouw unieke wezen, is goed. Jij bent goed. Je bent iemand! Want de Koning van het Universum houdt van jou. Hij gaf Zijn leven voor jou.  Je kreeg Zijn identiteit. Als Iemand (en dit is niet zomaar Iemand) dat allemaal voor jou wil doen, dan ben je zéker te weten iemand!  

No shame 

Vanuit contact met God mag je leren om je identiteit niet te halen uit die aardse zaken. En ik denk dat we allemaal op een punt in ons leven komen dat we onze identiteit wel uit aardse zaken halen, want het is ook gewoon heel menselijk om dat te doen. Dat wil ik je bij deze meegeven: schaam je er niet voor, maar breng het bij Hem. En daarbij, het hoeft niet voor altijd zo te zijn, dat geloof ik echt met heel mijn hart. Je hoeft daar niet voor altijd in vast te zitten. Jezus wil geen verstrikt leven voor jou. Je hoeft de strijd om geliefd te zijn en erkend te worden niet voor eeuwig te strijden. In Zijn Naam, daar is vrijheid. Waar Zijn Geest is, daar is vrijheid (2 Kor. 3:17). De macht van de wereld en onze huidige maatschappij, dat zijn bolwerken die niet voor altijd hoeven te heersen in jouw leven. Er is er maar Eén die heerst in jouw leven en dat is: Jezus.  

Vrijheid 

Door te bidden, door met je gevoelens bij Hem te komen, gewoon zoals je bent, maak je Hem deel uit van dat gevoel en kan Hij daarmee aan de slag gaan. Je hoeft daar niet persé direct zelf mee aan de slag te gaan, je kan het gewoon bij Hem brengen en soms is dat ook oké. Het mag genoeg zijn. Ikzelf ben een groot voorstander van persoonlijke ontwikkeling en ik ben leergierig als het gaat om mentale groei. Toch moet ik leren om sommige dingen echt los te laten en in Zijn handen te leggen. Je hoeft niet krampachtig te vechten voor je eigen vrijheid. Jezus heeft dat werk al voor jou gedaan. Want je bent al vrij, in Zijn Naam. Jouw ziel, jouw wens om iemand te zijn en gezien te worden, mag in Jezus ware vrijheid vinden. Het ware geluk. Ik hoop dat jij en ik in die vrijheid mogen gaan stappen en dat, als we niet weten hoe we dat moeten doen, dat Jezus ons dan op die weg van de Vrijheid zal leiden.  

“Jezus, ik vraag U voor alle personen die dit artikel lezen en die zich hierin herkennen, of U hen vrij wilt zetten. Vrij van het verstikkende gevoel dat het leven uit hen zuigt. Vrij van het gevoel dat ze er niet toe doen. In het bijzonder bid ik U voor de mensen die kampen met depressieve gedachten of andere gebondenheid in hun leven. Leid ons de weg, Jezus. U bent immers de weg.  

Vader, ik vraag U of U met Uw liefde in onze harten wil schijnen. Dat Uw liefde onze harten mag overspoelen met vreugde.  

Heilige Geest, ik bid dat U ons allen zal vullen. Vullen met Uw passie en Uw vuur, vullen met Uw levensenergie en vreugde. Dat we mogen weten wie we zijn in U, dat we ons geliefd en erkend zullen voelen en dat er in ons weeshart weer een Vader zal wonen. In Jezus’ prachtige Naam. Amen.” 

Afbeelding van Josh Sorenson via Pexels