Vergeven? Wat is dat?

Petrus stelt een vraag aan Jezus (Mattheüs 18: 21-22). Hij vraagt: ‘Heer, als een andere gelovige mij slecht behandelt, dan moet ik hem vergeven. Maar hoe vaak? Wel zeven keer?’ Dit is interessant. Petrus vraagt naar een limiet om mensen te vergeven en hij heeft er blijkbaar over nagedacht, want hij komt al met een voorstel. Namelijk: zeven keer. In zijn beleving vindt hij zeven maal al veel en hij denkt oprecht in de goede richting te zitten met dit getal.

Maar zoals wel vaker staat hij weer op zijn neus te kijken. Hij had zijn Heer wel genadig ingeschat maar wat voor een mens genade is, is voor God enkel een schijntje medelijden.
Jezus antwoordde dit op de vraag van Petrus: ‘Nee niet zeven keer maar zeventig maal zeven keer.’

In het Onze Vader staat deze zin:  ‘Vergeef onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’. Mooie tekst, maar er staat geen uitleg bij wat vergeven precies is en hoe we dat moeten doen. Het is soms erg lastig om mensen te vergeven. Wat mensen ook vaak vergeten is dat we niet alleen de grote misdaden en streken van anderen moeten vergeven maar ook de kleine dingen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld je klasgenoten die expres je etui van je tafel gooien of een collega die roddels over je verspreidt op het werk. Misschien klinkt het wat gek, maar alledaagse dingen waar je tegenaan loopt leren je oefenen met vergeven.

Vergeven betekent dit

  • Vechten tegen wraakgevoelens
  • Dat je geen kwaad met kwaad bestrijdt (wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet)
  • Dat je de ander ál het goede toe blijft wensen
  • Mee blijven leven met de ander
  • Dat je bidt voor hem of haar
  • Dat je te hulp komt als de ander het moeilijk heeft

Schone lei

Vergis je niet. Vergeven betekent niet dat je niet boos mag zijn over wat jou is aangedaan. God is ook boos over zonde, maar Hij laat degene die iets fout heeft gedaan bij Hem komen en wil hem een nieuwe kans geven om als een goed persoon verder te leven. Wij vergeven op onze beurt zodat we niet meer hoeven te dealen met boosheid. Zodat het niet blijft knagen aan ons elke keer dat we geconfronteerd worden met de pijn die een ander ons heeft aangedaan. Zodat we het los kunnen laten en met een schone lei verder kunnen leven in vrede met onszelf en met de mensen om ons heen.

Ik snap dat het lastig is en dat het een flinke uitdaging  is om je pijn aan de kant te zetten en te kiezen voor wat God wil. Als jou iets ergs is aangedaan, gaat dat je niet in de koude kleren zitten en het is moeilijk om dat los te laten.
Besef wel heel goed, vergeven en vergeten zijn twee verschillende dingen. Je kan iemand vergeven, maar je vertrouwen in een ander kan erg beschadigd zijn. Niet in alle gevallen kan je, nadat je iemand hebt vergeven, weer een vriendschap oppakken of met elkaar omgaan zoals tevoren.

Als je het moeilijk vindt om te vergeven om welke reden dan ook denk aan deze woorden:
Vergeven is: ‘Jezus vastgrijpen zodat je de ander (en zijn/haar daden) kunt loslaten’.

Photo by Milada Vigerova on Unsplash