Verwacht het Licht

Lezen: Jesaja 9: 1-6a. Langzaam wordt de wereld donker. De zon komt later op en gaat eerder onder. Binnen maken we het gezellig. Kerstbomen worden al gekocht en ‘s avonds steken we kaarsjes aan. Deze kaarsjes zijn het beste te zien als alle lichten uitgaan. Het licht schijnt het sterkst op de donkerste plekken. Zo zie je de sterren ook het beste als er geen lantaarnpalen in de buurt zijn. Probeer op een heldere avond maar eens naar een plek met weinig licht te gaan en kijk omhoog. Duizenden sterren zullen er aan de hemel staan.

Verwacht het Licht

Zo’n 2000 jaar geleden, in de tijd waarin keizer Augustus het land regeerde, was het ook een donkere tijd voor de Israëlieten. Ze waren niet de baas in hun eigen land en werden niet goed behandeld door de Romeinen. De Israëlieten verwachtten al honderden jaren een redder. Iemand die licht zou brengen in de donkere tijd waarin ze leefden en een einde zou maken aan de onderdrukking. De profeet Jesaja had deze Redder al jaren eerder aangekondigd. In Jesaja 9 lees je dat er een Kind geboren wordt waardoor het volk niet meer in het donker zal ronddwalen. Jezus is het Licht. Het Licht dat al jaren verwacht werd door Israël. En het Licht dat nu weer verwacht wordt. Jezus heeft licht gebracht en de wereld voorgoed veranderd. Door de komst van Jezus zullen ook wij niet meer in het donker ronddwalen. Er is hoop en verwachting.

De tijd voor kerst wordt tegenwoordig vaak gevierd door kaarsjes, kerstbomen en kerstliedjes, maar advent en kerst gaan over meer dan gezelligheid. Advent betekent letterlijk aankomst. Advent draait om de verwachting van Jezus, het grootste Licht. Ben jij klaar voor Zijn komst?

Hoe verwacht jij in deze tijd het Licht?

Luistertip: Kom tot ons, de wereld wacht – Sela

Photo by Josh Boot on Unsplash