Vrede op aarde! Ook wanneer je zusje je favoriete kersttrui heeft gejat.

De vorige keer hebben we het gehad over één zijn met God. We bespraken hoe God in jou wil komen wonen en hoe jij daardoor kan veranderen in je gedrag. Hoe je op deze manier een stuk vrede mag ontvangen. Vandaag zullen we het hebben over eensgezindheid onderling. En ja, ook als je zusje ongevraagd in je kledingkast heeft zitten rommelen.

Eensgezindheid onderling

God doet een oproep! Hij vraagt van ons dat we eensgezind zijn en als leden van één lichaam met elkaar omgaan. Paulus spreekt meerdere malen over die eensgezindheid die God van ons verlangt.

 “Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.” -Romeinen 12:16
 “Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.” –  1 Korintiërs 1:10 NBV
 “Maar, broeders en zusters, in de naam van de Here Jezus Christus smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer een van hart en ziel bent.” –  1 Korintiërs 1:10 HTB

Wanneer Jezus in je woont, ga je steeds meer op Hem lijken. Door Hem bijvoorbeeld te bestuderen (in de Bijbel) en door met Hem te praten (bidden), leer je Hem steeds beter kennen. In moeilijke situaties, bijvoorbeeld wanneer je geduld getest wordt, kun je direct tot Hem spreken en Hem vragen wat je nodig hebt. Dit kan gaan om meer rust, geduld, liefde, blijdschap, nederigheid of vriendelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat ik hier spreek over de vruchten van de Heilige Geest. Dit zijn eigenlijk de eigenschappen van God. In Galaten 5 worden ze stuk voor stuk opgenoemd.

 “Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. De mensen die van Christus zijn, hebben hun ‘ik’ met alles wat daarbij hoort gekruisigd. Laat je dus leiden door Gods Geest. Dan zul je ook door de Geest op het rechte pad blijven. We moeten niet lopen opscheppen, elkaar irriteren of jaloers zijn op elkaar. – Galaten 5 : 22 – 26

Pff.. Klinkt best heavy, dat ons ´ik´ moet worden ´gekruisigd´. Hier wordt eigenlijk mee bedoeld dat er met onze zondige natuur wordt afgerekend. Ofwel, onze neiging om zonden te doen. Wanneer Jezus in ons regeert, zijn wij in staat om ervoor te kiezen vanuit liefde te reageren. Dit betekent niet dat we niet rechtvaardig hoeven te zijn, maar de manier waarop we reageren kan wel liefdevol en/of respectvol zijn. Dit geldt voor onze houding richting alle mensen. Maar God spreekt ook over eensgezindheid binnen Zijn kerk, binnen Zijn groep met volgelingen.

Wij zijn familie!

Paulus beschrijft de volgelingen van Jezus als leden van één lichaam.

“Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.” – 1 Korintiërs 12: 12-14

Dit houdt in dat we elkaar mogen aanvullen en elkaar in ieders kracht mogen zetten. Het leert ons dat er geen ruimte is voor jaloezie, maar dat we vol blijdschap naar elkaar mogen kijken en mogen genieten van ieders talenten. God heeft ons allemaal anders gemaakt, omdat Hij eenieder van ons nodig heeft! We hebben niet voor niets ieder ons eigen talenten. Deze zijn bedoeld zodat ieder mag schitteren in zijn of haar specialiteit. Op deze manier kunnen we weer van elkaar leren. Zo is de één bijvoorbeeld veel geduldiger dan de ander, en durft de ander weer duidelijker zijn of haar mening te uiten.

En ondanks dat we allemaal uniek gemaakt zijn, leeft in ieder van ons de Heilige Geest. Dat maakt dat we verbonden zijn met elkaar. Dat maakt dat we familie zijn; broers en zussen. En natuurlijk zijn we het af en toe niet met elkaar eens en vinden we elkaars acties niet altijd even leuk (want die kersttrui wilde jij vandaag aan!).. We blijven broers en zussen. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan en de dingen die krom zijn, de dingen die niet kloppen, recht te zetten. De manier waarop we dit doen, laat zien dat Jezus in ons woont. Het laat zien dat de vrede onder ons is. Want 2000 jaar geleden is de vrede naar ons toegekomen, om ons voor eeuwig te redden en voor eeuwig te voorzien van vrede. Hij zal nooit meer van onze zijde wijken, omdat Hij de straf heeft gedragen.

Ere zij God, in de hoge en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen!

Hoe ervaar jij die eensgezindheid in de kerk, je jeugdgroep, je huisgenoten, gezin of familie? Vind je het lastig om eensgezind te zijn? Hoe kun je eensgezindheid inzetten als kracht?

Photo by thomas shellberg on Unsplash