Wat belijd jij?

Rond Pasen is meestal bij uitstek de tijd dat je in veel kerken belijdenis van je geloof kunt doen. Voor mij is het dit weekend alweer 7 jaar geleden. 7 jaar! Dat gaat snel hoor, ik kan me nog goed herinneren dat ik me op het laatste moment afvroeg of ik hier echt klaar voor was, of ik wel ‘goed genoeg geloofde’. Oh ja, en de stress om op zaterdagmiddag nog een nieuw jasje te vinden, omdat ik de ander toch niet mooi genoeg vond voor dit moment… Haha, de vriendin die ik toen meesleepte naar allerlei winkels weet daar ook nog uitgebreid over te vertellen!

Waarom doe je belijdenis?

Voor mij was het antwoord: ik wil belijden dat ik in God geloof, Jezus aan wil nemen als mijn redder en verlosser, en de Heilige Geest in me wil laten werken. Het was een heel logische stap voor mij, na een aantal jaren catechisatie te hebben gevolgd en zeker te weten dat ik mijn leven aan God wilde wijden. Voor mij was het ook mijn eigen antwoord op mijn kinderdoop, mijn reactie op Gods belofte aan mij. Persoonlijk denk ik dat je, als je belijdenis doet, daarmee iets wilt getuigen over je persoonlijk geloof. In veel kerken stem je dan ook in met de leer zoals die in jouw kerk onderwezen wordt. Dat vind ik heel goed, maar belijdenis doen is wel meer dan dat. Wat geloof jij zelf, met je hele hart en wezen? Wat wil jij belijden? Het kan ook zijn dat je gedoopt wilt worden en daarvoor eerst belijdenis aflegt van je geloof. Of misschien gaat dat in jouw kerk samen op.

Wat brengt het je?

Beetje gekke vraag misschien, maar in veel kerken mag je (pas? Wat vind jij?) aan het avondmaal als je belijdenis hebt gedaan. In die zin ‘brengt’ belijdenis doen je iets. Wat het je ook brengt, is een stuk verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om jouw leven zo in te richten dat het duidelijk is dat je gelooft. Daarnaast beloof je met het doen van belijdenis te doen wat je kunt om Gods Koninkrijk te laten groeien en mee te werken in de gemeente waar je lid van bent. Je doet een belofte van trouw aan het lichaam van Christus, zoals dat vormgegeven kan zijn in een kerk. Natuurlijk ligt dat breder: we vormen als christenen samen een gemeenschap, dat gaat over kerkmuren heen. Gelukkig maar! Ik vind het een voorrecht deel uit te mogen maken van die gemeenschap. Het helpt me in tijden dat ik me rot of alleen voel om te bedenken dat ik ergens bij hoor, een hoop christenen bij elkaar – en dat ik uiteindelijk mijn Thuis bij God heb.

Wat is jouw intentie?

Waar het voor mij met het doen van belijdenis om gaat, is de intentie van je hart. Misschien kunnen we daar vandaag samen even over nadenken? Het is geen toets, ik wil je slechts uitnodigen om eens te overdenken wat jij op dit moment zou kunnen en willen belijden. Geloof jij in God? Écht? Of heb je ergens ook twijfels, vraag je je af hoe het nou zit? Neem dat serieus, praat er eens over met je predikant of iemand waarvan jij het gevoel hebt dat hij/zij met God leeft. Lees erover, bid erover. Geloof je dat je zonden vergeven zijn als je daarom bidt? Geloof je dat de Heilige Geest in jou wil werken, en dat Gods Koninkrijk zal overwinnen op aarde?

Als je de komende tijd mensen belijdenis ziet doen, denk er dan eens over na. Zou jij dit ook willen belijden? Durf je het aan met God, heel je leven aan Hem te wijden? Wat is de intentie van jouw hart?

Wat belijd jij? 

Beeld: Nienke van Denderen voor Belle