Week van gebed 4: samen staan we sterk!

Ik heb een allerbeste vriendin, haar naam is Jorine! Ze woont dan misschien wel aan de andere kant van het land, maar ze weet echt alles van mij. Geen geheim blijft een geheim voor haar. Ik vind het dan ook fijn om met haar te kletsen, een dagje te spenderen op het strand of sleepovers te houden! Misschien herken je dit wel en heb jij ook een beste vriendin waar je het liefst 24/7 mee aan het praten bent. Het is niet zo dat we over alles hetzelfde denken, maar we geloven beiden in Jezus. Daarin zijn we samen één en staan we sterk!

En dat is ook waar het laatste gebed van Jezus, vlak voordat Hij stierf, over ging. Hij bidt daar dat alle gelovigen samen één mogen zijn (Joh. 17:21). In Handelingen 2 staat geschreven dat de eerste christenen voor elkaar zorgden, door bijvoorbeeld bezittingen te verkopen om het geld te kunnen delen. Ze waren een gemeenschap. Maar als je vandaag de dag om je heen kijkt, is de eenheid soms ver te zoeken. Er zijn veel verschillende kerkstromingen, veel meningen en de eenheid is soms ver te zoeken.

Het samen één zijn, gaat er volgens mij niet om dat we over alles precies hetzelfde gaan denken. Maar dat we elkaar leren respecteren, dat we leren dat we naar elkaar omzien en voor elkaar gaan zorgen. Omkijken naar Jorine is voor mij niet echt een probleem. Maar ik merk wel dat het lastiger wordt als het gaat om iemand die een andere mening heeft dan ikzelf.

Toch mag ik leren om door Jezus Zijn ogen naar andere mensen te kijken. Jezus wilde met iedereen een eenheid vormen. Kijk maar naar het Bijbelverhaal met Zacheüs. Andere mensen wilde niets met hem te maken hebben omdat hij een dief was, maar Jezus wilde naar Zacheüs omzien en voor hem zorgen. Hoe bijzonder is het voorbeeld wat Jezus hier gaf!

Misschien denk je nu wel, pfff… Het blijft alsnog best wel lastig om met die persoon te connecten. Maar omdat we connected zijn met Jezus, geloof ik dat Hij ons helpt als we naar andere mensen omkijken, we hen respecteren en voor hen zorgen!

Ook al zijn onze meningen verschillend, we hebben als christenen allemaal dezelfde God. God verandert niet omdat mensen anders denken. Hij blijft altijd dezelfde! Neem vandaag de tijd om te bidden voor eenheid: Bid voor je beste vriendin, maar ook voor de persoon die een andere mening dan jou heeft. We zijn allemaal met elkaar connected door onze God, die ons allemaal liefheeft!

Deze blog is geschreven door Janneke van Stronglife

Lees hier de eerdere blogs van de week van gebed: connected blijven, samen bidden  en Bijbel lezen.

Photo by Tim Marshall on Unsplash