Who the Son sets free, shall be free indeed

Vorige week was het Koningsdag en vandaag mogen we onze vrijheid vieren. Ik vind het mooi om te beseffen dat we als christenen ook geestelijk vrij mogen zijn, dankzij onze Koning, die zo’n 2000 jaar geleden voor ons aan het kruis stierf. Hoe bijzonder is dat?!

“Wat betekenen deze dagen nog, vandaag de dag?”

Twee weken geleden hebben we het mogen vieren, op Eerste Paasdag. De afgelopen tijd vraag ik me af: “Wat betekenen deze dagen nog, vandaag de dag?” Een collega zei vlak voor Pasen dat hij het maar onzin vond, zo’n nationale vrije dag. In eerste instantie beaamde ik het, ik gaf aan dat het niet perse nodig was voor heel het land. Toen ik hier later over nadacht, moest ik hier toch op terugkomen. Ik vind het eigenlijk heel gaaf dat het hele land stil ligt, om een feest te vieren dat van oorsprong Christelijk is! Natuurlijk, veel Nederlanders kennen het echte Paasverhaal niet, of geloven het niet. Toch blijft het bijzonder hoe Christus verweven is in onze tijdlijn. Denk alleen al aan onze jaartelling (… jaar voor / na Chr.)!

Wat betekent om echt vrij te zijn?

Op deze Bevrijdingsdag wil ik met jullie stilstaan bij wat het betekent om ècht vrij te zijn. Laten we eens kijken naar de volgende bijbeltekst. In het Engels vind ik het nog mooier klinken: “So if the Son sets you free, you will be free indeed.” – John 8:36.

Geloven jullie dat? Geloof je, dat wanneer Jezus jou bevrijdt van je lasten, je zonden en je angst, dat je ook echt vrij zult zijn? Werkelijk bevrijd! Dan maakt het niet meer uit wat een ander van je vindt, of wanneer je toekomt onzeker is. Jezus is erbij en voor Hem ben je helemaal goed zoals je bent! Ik kan dat soms niet bevatten. Maar, bevrijd worden van je angst of schaamte is één ding, wandelen in die vrijheid is een heel ander verhaal. Dat vind ik zelf soms best lastig. Dan ervaar ik de liefde van God op één moment, maar op een ander moment heb ik de neiging om weer angstig te worden, of ongerust.

Je kunt dit bijvoorbeeld uitspreken in een gebed, of opschrijven in een brief aan Hem.

God vraagt van ons om Hem te vertrouwen. Om je leven aan Hem toe te vertrouwen! Dit kun je doen door een bewuste keuze te maken en moeilijke dingen aan Hem over te geven. Je kunt dit bijvoorbeeld uitspreken in een gebed, of opschrijven in een brief aan Hem. Zo’n keuze moet je meestal dagelijks maken. Probeer het maar eens en ik beloof je dat God je niet zal teleurstellen. Hoe ik zo’n grote belofte durf te doen? Omdat ik mijn Koning ken, en mijn Koning didn’t let me down on the cross either! Hij houdt van je. Oneindig veel. Zoveel zelfs, dat Hij àlles deed om jou te bevrijden van de last van de zonde. Jezus gaf alles wat Hij had, voor jou. Je mag erbij horen. Aan jou de keus: geef je jouw lasten aan Hem, of blijf je je rugzakje met kilo’s stenen zelf dragen?

In Matteüs 11:28-30 zegt Jezus het heel mooi: “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Dan zul je werkelijk rust vinden. Amen!

Photo by Aditya Saxena on Unsplash