Woorden hebben kracht!

Ha lieve meiden! Al meer dan eens heb ik blogs geschreven over het feit dat woorden kracht hebben. Nu kreeg ik laatst weer een nieuwsbrief van Joyce Meyer waar zij dit onderwerp opnieuw aanstipte. Ik blijf deze nieuwsbrieven zo mooi en waardevol vinden, dat ik ze heel graag deel. Dus, ga er lekker voor zitten en geniet van een mooi stukje onderwijs!

Ik wil iets belangrijks met je delen, iets wat ik een aantal jaren geleden heb geleerd.

Het is iets uit Gods Woord wat een gigantische impact op mijn leven heeft gehad. Ik heb het niet over een minieme verandering of kleine verbetering, maar een echt verschil in mijn leven. Ik geloof dat jij dit verschil ook kunt ervaren als je het volgende beseft: De woorden die je spreekt bepalen in hoge mate het leven dat je leeft.

 Wat andere mensen ook zeggen of in welke omstandigheden je ook verkeert, met Gods hulp kun je je leven een heel andere richting geven. Want de woorden die je speekt – positieve of negatieve – beïnvloeden je gedachten, je wil en je emoties, die op hun beurt weer van invloed zijn op je relaties en hoe je in het leven staat. In Spreuken 18:21 staat het als volgt: Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

 In plaats van je angsten en teleurstellingen uit te spreken, kun je ervoor kiezen woorden te spreken die leven brengen in je geest, je gezin en je toekomst! Dit doe je door je woorden in overeenstemming te laten zijn met Gods beloften.

  • Als een situatie op je werk onmogelijk lijkt, kies er dan voor om te zeggen:

‘Met God is alles mogelijk!’ (zie Mattheüs 19:26)

  • Als je krap bij kas zit en je weet niet hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen, kies er dan voor om te verklaren: ‘Mijn God zal in al mijn behoeften voorzien!’

(zie Filippenzen 4:19)

  • Als een slecht nieuwsbericht je vrede of blijdschap van je weg dreigt te nemen, kies er dan voor om te zeggen: ‘Ik maak me geen zorgen. Ik geef al mijn zorgen aan de Heer, want Hij geeft om mij!’ (zie 1 Petrus 5:7)

Ik herinner me een situatie van een aantal jaar geleden waar een vriendin van mij bij betrokken was. Het maakte me echt overstuur. Ik merkte dat ik, elke keer als ik erover praatte, het de rest van de dag maar moeilijk uit mijn hoofd kreeg. Ik bleef van streek, tot ik uiteindelijk besefte dat ik deze teleurstellende situatie elke keer herbeleefde als ik erover praatte. En dat als ik eroverheen wilde komen – als ik me weer blij wilde voelen – ik er niet steeds weer over moest praten. Als iemand me dus vanaf dat moment vroeg naar de situatie, antwoordde ik:

‘Het is beter voor mij als ik er gewoon niet meer over praat.’

Ik geloof dat dit ook voor jou geldt. Een probleem steeds opnieuw beleven of bedenken wat er in de toekomst mis kan gaan, neemt alleen maar je blijdschap van je weg. Als je continu negatieve woorden spreekt – ‘Deze auto is echt troep!’ ‘Ik ben helemaal klaar met deze baan!’ ‘Ik word gek van mijn kinderen!’ – zul je continu van streek zijn.

Maar het vermijden van negatieve woorden is slechts de helft van de strijd. Met Gods hulp kun je leren je woorden in overeenstemming te laten zijn met Zijn beloftes voor jouw leven. En terwijl je dat doet, wordt je pad nog helderder (zie Psalmen 119: 105).

In Hebreeën 4:14 (NBV) staat dat we moeten ‘vasthouden aan het geloof dat we belijden’. Belijden betekent: ‘hetzelfde zeggen als’. Daarom is het zo belangrijk om te zeggen wat God zegt – om Zijn Woord te spreken – in plaats van onze gevoelens over onze omstandigheden uit te spreken.

Als je Gods Woord uitspreekt, zeg je:

  • Ik ben meer dan overwinnaar in Christus Jezus (zie Romeinen 8:37)
  • Er bestaat geen probleem dat ik niet met Gods hulp kan overwinnen

(zie Filippenzen 4:13)

  • Vandaag zal een dag zijn vol blijdschap en overwinning (zie Psalmen 118:24)
  • Mijn kinderen en kleinkinderen zullen Gods plan voor hun leven volgen (zie Jesaja 54:13)

Die woorden van geloof zullen je leven geleidelijk aan veranderen. Als we onze verlangens en woorden in overeenstemming brengen met Zijn Woord en Zijn plannen voor ons leven, geeft Hij ons precies wat we nodig hebben.

Ik ervoer niet altijd overwinning op dit gebied van mijn leven. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik leerde dat ik niet een slachtoffer van mijn omstandigheden ben, dat ik mijn leven niet hoef te laten bepalen door vervelende gebeurtenissen of moeilijke mensen. Maar terwijl ik Gods Woord bestudeerde, ontdekte ik hoe ik mijn woorden in overeenstemming kon brengen met Zijn beloftes. Terwijl ik dit ijverig bleef doen, veranderde na verloop van tijd mijn hele leven; mijn bediening, mijn huwelijk, mijn relaties met anderen, mijn mate van blijdschap.

De woorden die we spreken bepalen het leven dat we leven. Ik wil je op dit moment uitdagen om te bidden en God te vragen jou te helpen de juiste dingen te zeggen. Als je dat doet, zal je leven veranderen! Onthoud dat je niet een slachtoffer van je omstandigheden bent. Je woorden kunnen in overeenstemming zijn met Gods beloftes, wat je leven een heel nieuwe richting geeft.

Als je de waarheid van Gods Woord uitspreekt, zijn er geen grenzen aan wat Hij kan doen!

Jouw woorden maken een verschil!

P.S. Het veranderen van je woorden en gedachten is een bewuste beslissing van jouw kant, maar met Gods hulp is alles mogelijk. Er wacht een heel nieuwe toekomst op je!

Photo by Raphael Schaller on Unsplash