BibleBasics – Hooglied

Heb jij Hooglied wel eens gelezen? Ik vind het altijd echt een spannend stuk uit de bijbel. Als je het nog niet hebt gelezen, dan zou ik het er nu maar even bij pakken als ik jou was :). Hooglied is geschreven door Salomo. Het gaat over de liefde tussen een bruidegom en zijn bruid. Een nieuwe bouwsteen voor jullie visie op seks wil ik jullie bieden uit dit spannende bijbelboek.

Hooglied kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Bijvoorbeeld dat het symbool staat voor de liefde van Christus voor de kerk. Maar vandaag wil ik vooral met jullie stilstaan met wat Hooglied over seks en relaties te zeggen heeft. Daar gaat het tenslotte ook over :).

Er worden in Hooglied verschillende Hebreeuwse woorden voor liefde gebruikt. Raya, ahava en dod. In verrassende eenvoud laat het zien hoe we relaties kunnen categoriseren en naar welke vorm we kunnen najagen.

Raya

Kulakh yafa rayati umum ein bakh (getranscribeerd Hebreeuws). 

‘Vriendin, aan jou is alles mooi,
niets ontsiert je schoonheid.’

Hooglied 4:7    

Raya kan worden vertaald als vriend, kameraad, iemand met wie je tijd doorbrengt. Het is belangrijk dat je maatjes kunt zijn met je geliefde.

Ahava

mayim rabim lo yukhlu lekhabot ethaahava uneharot lo yishtefuha imyiten ish etkol hon beito baahava boz yavuzu lo (getranscribeerd Hebreeuws)

‘Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,
dan werd hij smadelijk veracht.’

Hooglied 8:7

Ahava is de liefde van de wil. Dit is meer dan tijdelijke genoegens. Ahava is een keuze om jouw leven samen te voegen met het leven van een ander. Dit gaat over onvoorwaardelijke toewijding (zie ook mijn blog over toewijding).

Dod

yishakeni minshikot pihu kitovim dodeikha miyayin (getranscribeerd Hebreeuws)

‘Laat hij mij kussen,
laat zijn mond mij kussen!
Jouw liefde is zoeter dan wijn.’

Hooglied 1: 2

Het derde woord voor liefde is het woord dod. Dod kan letterlijk vertaald worden als aanwakkeren, heen en weer bewegen of aanraken. Dit is het lichamelijke en seksuele deel van de relatie. De passie.

Recept

Voor relaties zijn verschillende combinaties mogelijk.

– Raya + Ahava = een duurzame vriendschap.

– Raya + Dod = friends with benefits.

– Ahava + Dod = vaste sekspartner.

Hooglied betekent zoiets lied der liederen, de tophit van de Top 2000. Als je zo’n relatie wilt, moet je geen genoegen nemen met een van bovenstaande. Laat je niet afschepen met een slechts een duurzame vriendschap, of met slechts friends with benefits. Kies voor een relatie met zowel raya én ahava én dod!

Wat vind jij van Hooglied?

Bron: Nooma Flame (2005) – Rob Bell

Deze blog werd geschreven door Daniëlle.