Wat vind jij: wel of geen mobieltje op zondag?

Wat zou het fijn zijn als God ons precies zou vertellen wanneer we wat moeten doen! Gelukkig hebben wij, als christenen, de Bijbel! De Bijbel is Gods woord, waaruit we kunnen opmaken hoe we naar Gods wil kunnen leven. De Bijbel is echter geschreven in een hele andere tijd dan de onze: zonder Snapchat, Netflix of Instagram (en natuurlijk nog andere dingen, haha!) Daardoor is het soms moeilijk te bepalen wat wel of niet volgens Gods wijsheid is.

Zaterdag of zondag uitrusten

Neem nou de zondag! Als je kijkt naar het oude testament, zie je dat de ‘rustdag’ van de Joden op zaterdag valt. Dit komt uit Genesis 2:2-3: Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd omdat Hij op dezelve gerust heeft van al Zijn werk”. Hieruit kunnen we leren, dat God vanaf het allereerste begin van Zijn schepping ons Zijn rustdag heeft gegeven. In de Tien Geboden wordt dit opnieuw bevestigd en bekrachtigd: “Gedenkt de sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God, dan zult gij geen werk doen enz.”. Oudtestamentisch is de orde dus: na zes dagen arbeid schenkt God ons de rustdag. De rustdag, de sabbat valt op de zevende dag, dat is op zaterdag.

Wij christenen vieren deze rustdag echter op zondag, omdat Jezus juist op die dag is opgestaan uit de dood. In Openbaring noemt Johannes deze dag ‘De dag des Heeren’ en ook in de brieven van de apostelen blijkt dat de eerste christenen op zondag samenkwamen en het sacrament van het Heilig Avondmaal vierde.  Zondag is dus niet alleen een dag om te rusten, maar ook Gods heerlijkheid en macht te vieren en hem daarvoor te danken. Daar heb je tenslotte dan alle tijd voor toch?

Wat doe jij op zondag?

Want wat mag op zondag wel en wat mag niet? Ga jij op zondag toch naar je werk of breng je de zondag door in de kerk? Ga je op zondag wel sporten of weiger je ook maar de televisie aan te doen?

Ik wil je in deze blog juist geen regels op leggen! Probeer samen met God uit te vinden wat voor jou goed voelt om te doen. Vergeet hierbij niet de Bijbel te lezen!

Ik geloof zelf dat God ons de rustdag niet voor niks heeft gegeven. God hoort in ons leven de eerste plek te krijgen, en dat gaat nou eenmaal niet zo makkelijk als je alle dagen druk bezig bent!

Denk maar eens aan Martha en Maria. Als Martha boos wordt omdat zij druk bezig is, terwijl Maria naar Jezus luistert, antwoord Jezus: “’Marta, Martha’, antwoorde Jezus. ‘Wat maak je je toch druk! In het leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat ene ontdekt en het zal van haar niet worden afgenomen’”

Hoe geef jij eer aan God?

Om God alle eer te geven op ‘Zijn Dag’, is het daarom belangrijk dat je je niet laat afleiden door dingen die je ook graag op 1 zou willen zetten! Neem nou bijvoorbeeld je telefoon. Hier kan je filmpjes op kijken, whatsappen of op social media zitten. Ben je dan bezig met het eren van God of met jezelf? Daarnaast kan het je ook veel onrust geven, al die piepjes van berichtjes die binnenkomen.

Probeer voor jezelf te ontdekken hoe je God alle eer kan geven, zonder afgeleid te worden door andere dingen! Maak hierin de keuze met God, Hij zal je hierin helpen.

Photo by Anomaly on Unsplash