Bezorgdheid neemt je kracht weg

In de Moois van Joyce (Instagram-TV) van 19 april vertelde Joyce dat er bijna 400 keer in de Bijbel staat dat we niet bang hoeven te zijn. Volgens Corrie ten Boom zijn we ongehoorzaam aan God als we bezorgd zijn en piekeren. Hoe ze dat ziet, lees je in deze blog.

Corrie ten Boom

Maar eerst even: wie is Corrie ten Boom? Corrie ten Boom werd in 1892 geboren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood zij onderdak aan verschillende onderduikers. Ze wilde vanuit haar christelijke overtuiging een licht zijn voor anderen. De familie Ten Boom werd echter opgepakt. Corrie kwam uiteindelijk met haar zus Betsie in vrouwenkamp Ravensbrück in Duitsland. Hier gaven de zussen Bijbelstudies aan hun medegevangenen, iets wat door de Duitsers ten strengste verboden was. Maar vanwege de luizen bleven de bewakers op afstand. Na de oorlog stortte Corrie zich volledig op evangelisatieactiviteiten. Corrie ten Boom stierf in 1983 op de dag van haar 91e verjaardag.

Wees niet bezorgd

Corrie ten Boom stelt dus dat bezorgd zijn en piekeren een vorm van ongehoorzaamheid zijn. In de Bijbel staat “wees niet bezorgd”. Er staan heel veel beloften in de Bijbel dat God ons niet verlaat en dat hij voor ons zorgt, zoals

Mijn God zal jullie alles geven wat jullie nodig hebben (Filippenzen 4:19)

Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. (Jesaja 41:10)

Als wij bang en bezorgd zijn, vertrouwen we dus niet op de beloften van God. We zeggen daarmee eigenlijk tegen God: “Ik geloof niet wat U zegt,” aldus Corrie.

Niet op eigen kracht

Maar ons geen zorgen maken, kunnen we niet alleen. Dat heeft Corrie zelf ook moeten leren. Ze probeerde het op eigen kracht, door positief te denken en niet te willen tobben. Maar deze aanpak bleek niet succesvol. Corrie ervaarde dat alleen de Heer ons kan verlossen.
God heeft ons zijn Geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en geduld. (2 Timoteus 1:7)

“Het was bevrijdend toen ik begreep dat vrees en bezorgdheid zonden zijn,” zegt Corrie. Want je zonden kun je aan God belijden, je kunt jezelf door Hem laten reinigen. “De duivel is sterk. Ik ben zwak. Maar Jezus is sterker. En Jezus en ik samen zijn veel sterker dan de duivel. Sterker dan de demon van bezorgdheid.” Je zorgen maken, kost bovendien onnodig veel energie. Je gebruikt energie die je vandaag nodig hebt om te leven. “Bezorgdheid is het dragen van de last van morgen met de kracht van vandaag.” Bovendien heeft je zorgen maken niet als resultaat dat je verdriet verdwijnt. “Bezorgdheid neemt niet het verdriet van morgen weg, wat ze wegneemt is de kracht van vandaag.”

Dat zijn de wijze lessen van Corrie ten Boom. En deze wijsheid heeft zij niet van zichzelf. We vinden dit ook terug in Gods woord:
Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag. (Matteüs 6:34)