For King and Country – Fix my eyes

Er werd mij gevraagd of ik nog een blog wilde schrijven, iets wat bemoedigend kan zijn in een tijd als deze, waarin we worden overheerst door angst. Ik had gelijk al een idee: het lied van For King And Country, daar kan ik wel wat mee. Maar nadat ik had onderzocht wat er precies werd gezongen, klopte het niet helemaal meer.

Ik dacht namelijk dat in het refrein stond: Live like you’re not scared (leef alsof je niet angstig bent). Juist in een tijd als deze is dat natuurlijk een mooie boodschap. Maar er staat: I’d love like I’m not scared (ik wil liefhebben alsof ik niet bang ben). Maar volgens mij kan je nog steeds veel met dit lied in deze tijd. Dit is het refrein van Fix my eyes:

I’d love like I’m not scared                          Ik wil liefhebben alsof ik niet bang ben

Give when it’s not fair                                   Geven ook al is het niet eerlijk

Live life for another                                       Het leven leven voor een ander

Take time for a brother                                Tijd nemen voor je naaste

Fight for the weak ones                               Vechten voor de zwakkeren

Speak out for freedom                                 Me uitspreken voor vrede

Find faith in the battle                                  Geloof vinden in de strijd

Stand tall but above it all:                            Stevig staan maar boven alles:

Fix my eyes on You                                         Richt mijn ogen op U

Achtergrond

Goed om te weten is hoe het lied tot stand kwam. De leden van For King And Country stelden elkaar vragen: “Wie zijn wij als band? Wat willen we zeggen? Waar staan we voor?” En toen kwamen ze met deze lijst. Juist in tijden van angst en waarin mensen afstand van elkaar nemen is het goed om als christen een ander geluid te laten horen. Liefhebben alsof je niet bang bent, geven ook al is het niet eerlijk, je naaste helpen, opkomen voor de zwakkeren.

Richt je ogen op God

Dat betekent natuurlijk niet dat je niks met de maatregelen van het RIVM moet, die regels zijn er niet voor niks! Maar met angst kom je ook niet verder. Leef en heb lief alsof je geen angst hebt! Hoe doe je dat dan, als je overspoeld wordt door nare berichten over een virus? Richt je ogen op God! Hij is Degene die er altijd is, ook als het moeilijk is. Ga bidden voor rust, of zing liederen waar je rustig of gelukkig van wordt. Geloof dat Hij jouw leven in Zijn hand heeft. Dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. Maar richt dan je ogen op Hem! Ik denk dat ik het lied in deze tijd gewoon zelf anders ga zingen. Ik wil leven alsof ik niet bang ben. Heer, richt mijn ogen op U!

En als dat niet helpt, vertel het aan iemand, ga samen bidden. Samen staan we sterk! Ik wens je succes deze weken!

Photo by Oliver Cole on Unsplash