Kwetsbaar voor de troon

In mijn vorige blog heb ik jullie meegenomen in het thema kwetsbaarheid. Ik benadrukte dat kwetsbaarheid geen zwakte is, maar juist een kracht. Kwetsbaarheid stelt ons in staat om echte verbindingen aan te gaan met anderen, liefde te geven en te ontvangen omdat jij weet dat je precies genoeg bent. Ook heb ik laten zien dat God niet bang is voor jouw eerlijke vragen en rauwe randjes. En precies dit zou ik met je willen uitdiepen, want hoe ben je dan kwetsbaar en wat kan dat voor jouw relatie met God betekenen?

Zonder schroom

Kwetsbaarheid betekent in mijn ogen dat je open, eerlijk en oprecht bent en juist tegenover God. In Hebreeën 4:16 staat letterlijk dat wij zonder schroom mogen naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Schroom betekent eigenlijk zonder angst, twijfel en schaamte. God zelf zegt dat wij niet bang hoeven zijn om bij Hem te komen met onze vragen, boosheid, moeilijkheden of wat dan ook. Hij zal ons niet afwijzen. We zullen aan Zijn voeten enkel liefde, genade en barmhartigheid vinden.

Kostbare olie

Een mooi voorbeeld hiervan vind ik de vrouw, omschreven als een zondares, die Jezus’ voeten wast met haar tranen*. Die Zijn voeten zalfde met kostbare olie en ze droogde met haar eigen haren terwijl ze geknield voor Hem zat. De discipelen begrepen het niet en vonden het een grote verspilling. De olie die zij vergoot was namelijk ontzettend prijzig en gelijk aan een jaarloon in die tijd. Waarom zou ze de olie niet verkopen en er bijvoorbeeld goede dingen mee doen voor de armen? Maar Jezus vindt dit niet. Hij prijst haar omdat ze alles heeft gegeven wat ze had. Aan haar koning. Jezus jaagt haar niet weg omdat ze een zondares is. Hij accepteert haar offer en vergeeft haar liefdevol.

Kwetsbaar aan Zijn voeten

De kostbare olie staat in mijn ogen voor alles wat zij had. Ze wijdt het aan haar God, aan wie ze al haar liefde en dankbaarheid wil geven. Ik vraag mij af wat er op dat moment door haar hoofd ging. Ik denk dat het een combinatie is geweest van al haar dromen en verlangens, haar verdriet en zonden. Maar bovenal haar dankbaarheid dat haar Heer er nog steeds is en haar niet afwijst. Het tegendeel heeft Jezus namelijk bewezen. Hij ziet, accepteert en vergeeft haar. Hoe mooi is dat? Ik denk dat dit ook voor ons geldt. Wij mogen kwetsbaar aan Zijn voeten zitten. Alles wat we zijn, voelen en meemaken mogen we bij Zijn voeten neerleggen. Hij kijkt vol liefde naar jou en wat je Hem geeft. Hoe lelijk het misschien ook is, Hij neemt het vol liefde aan.

Jouw relatie met God

Ik wil je uitdagen om dit zelf ook eens te proberen. Probeer eens een moment te vinden waarop je bij God kunt zijn. Zoek een stil plekje en kniel eens voor Hem neer. Vertel Hem alles waar je aan moet denken, hoe klein of groot het ook is. Durf kwetsbaar en echt te zijn voor Hem, wetend dat Hij je liefdevol wilt ontmoeten. Hij wil zo graag je stem horen en alles wat in je hart leeft. Juist in deze momenten van échte verbinding en contact, zal je Hem ontmoeten. Die heart-to-heart connectie met Hem is wat jouw kwetsbaarheid teweeg brengt. Je houdt niets voor Hem achter en geeft Hem alles wat je bent. Dat is hetgeen waar Hij vervolgens mee aan de slag kan en zal gebruiken om anderen weer tot zegen te zijn. Dat is wat kwetsbaarheid aan Zijn voeten voor jouw relatie met God kan betekenen.

Durf jij zoals deze vrouw kwetsbaar te zijn aan Zijn voeten?

Luistertip: Anointing at Bethany – Danielle Rose

*  Dit verhaal kun je teruglezen in Lucas 7:36-49

Photo by Ben White on Unsplash